Om patiënten en personeel zo goed mogelijk te beschermen neemt Sint-Trudo extra beschermende maatregelen.

Deze maatregelen komen er naar aanleiding van de vaststelling van COVID-19 bij een in Sint-Trudo opgenomen patiënt in de periode van 2 tot en met 5 maart. Op het moment van zijn opname in Sint-Trudo voldeed de patiënt niet aan de gevalsdefinitie voor screening op corona volgens de procedure van Zorg en Gezondheid, aangezien er geen reisgeschiedenis naar een getroffen gebied was, noch contact met een bewezen COVID-19 patiënt.

De patiënt heeft zich enkele dagen na ontslag op 7 maart omwille van aanhoudende symptomen  aangemeld op een andere spoedgevallendienst, waar op basis van de in tussentijd gewijzigde gevalsdefinitie positief getest werd op COVID-19. De patiënt is dan meteen opgenomen in een referentieziekenhuis.

Het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld heeft snel en correct Sint-Trudo Ziekenhuis hiervan op de hoogte gebracht, waarna Sint-Trudo aangepaste maatregelen treft. Patiënten en personeel die mogelijk in contact stonden met deze patiënt zijn verwittigd en indien nodig in isolatie geplaatst. Het betreft twee patiënten die de kamer met de patiënt deelden.

In overleg met de Vlaamse Zorginspecteur zijn twee patiënten preventief geïsoleerd in Sint-Trudo, in afwachting van hun testresultaat. Voor alle medewerkers die in contact staan met gehospitaliseerde en daggehospitaliseerde patiënten gebruiken extra persoonsbeschermende middelen, zoals masker en handschoenen. Personeelsleden die in contact stonden met de COVID-19 bevestigde patiënt, worden nauwgezet opgevolgd.

Algemene stand van zaken corona in Sint-Trudo Ziekenhuis:

  • 32 staalafnames via de spoedafdeling
    • 2 met positief resultaat na een verblijf in Noord-Italië. Zij verblijven momenteel in thuisisolatie
    • 9  mensen verblijven in thuisisolatie in afwachting van hun resultaat

Sint-Trudo staat in nauw contact met de overheidsdienst Zorg & Gezondheid, alsook de omliggende ziekenhuizen, om snel te kunnen inspelen op de evoluerende noden omtrent dit nieuwe corona virus.