Aangepaste bezoekersregeling is van kracht omwille van Covid-19, om onze patiënten de beste zorg te kunnen geven in een veilige omgeving”, lezen we op de website van het Trudo Ziekenhuis.

Wat betekent de aangepaste bezoekersregeling?
Er is geen bezoek meer toegelaten in het volledige ziekenhuis, met uitzondering van volgende afdelingen:

– Materniteit: tijdens de bevalling mag 1 persoon aanwezig zijn, daarna is bezoek niet meer toegelaten;
– Pediatrie (1 ouder);
– Noodzakelijke raadplegingen en medisch technische diensten (1 begeleider);
– Palliatieve zorgen (bezoek in overleg met de behandelende arts).

Ook voor deze uitzonderingen vragen we met aandrang dat je als je ziektesymptomen hebt, het bezoek uitstelt tot je genezen bent. Kom je naar het ziekenhuis, wees dan extra streng op de hygiënerichtlijnen!

Heb je reeds een raadpleging of opname gepland?
Alle geplande raadplegingen, onderzoeken en ingrepen werden vanaf 14 maart geannuleerd. Enkel noodzakelijke raadplegingen vinden plaats. Elke discipline bekijkt per dag de geplande patiënten om te bepalen welke afspraak noodzakelijk is om te laten doorgaan. Het ziekenhuis neemt zelf contact op om je afspraak te annuleren.
Krijg je geen telefoontje van het ziekenhuis dan gaat de afspraak gewoon door. Je hoeft dus niet zelf te bellen, om overbelasting van onze diensten te vermijden!

Gaan andere activiteiten in het ziekenhuis door?
Tot en met 3 april worden alle activiteiten cardiale revalidatie stopgezet. Ook alle theoretische groepsessies, zowel voor gewone revalidatie als voor cardioreva zijn stopgezet.

Andere activiteiten van het ziekenhuis, zoals rondleidingen, groepsessies, infosessies, evenementen, pastorale dienst, … worden geannuleerd.

Ook vertegenwoordigers en externen wordt gevraagd het ziekenhuis niet te bezoeken en later contact op te nemen.

Zit je met vragen?
Heb je ziektesymptomen die gerelateerd worden aan Covid-19 of het coronavirus? Contacteer dan je huisarts telefonisch, volg zijn/haar advies strikt op. Ben je niet ziek, maar heb je algemene vragen over Covid-19? Bel dan gratis naar 0800 14 689 of kijk op www.info-coronavirus.be.

Heb je andere vragen gerelateerd aan een bezoek aan het ziekenhuis?
Bel ons gerust op het nummer 011 69 91 11. Wij proberen je zo goed en zo snel als mogelijk verder te helpen.

Je kan nog steeds bij ons terecht voor medische hulp!