De problemen bij de vaccinatie van het zorgpersoneel in de Vlaamse ziekenhuizen stapelen zich op. Gisteren kregen ze te horen dat er volgende week geen vaccins zullen zijn om de vaccinatie van hun artsen en zorgmedewerkers voort te zetten. En dat terwijl de afgelopen dagen werd aangekondigd dat de vaccinatie van de volgende groepen binnenkort zal starten in de vaccinatiecentra en andere zorgcollectiviteiten. De pharmasector begeeft zich hiermee op het pad van de criminaliteit.

Dat doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Zorgnet-Icuro vraagt bij monde van Margot Cloet absolute prioriteit voor het ziekenhuispersoneel en meer transparantie over de aantallen van de nieuw geleverde nieuwe vaccins en waar die naartoe gaan.

Een tweetal weken geleden werd de start aan van de vaccinatie van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen aangekondigd, met name de medewerkers met een hoog risico op besmetting (intensieve zorg, spoed en Covid-afdelingen). Na wat aarzeling werd beslist dat de 13 HUB-ziekenhuizen vaccineren met Pfizer, de andere 41 ziekenhuizen vaccineren met Moderna. Voor de eerste week ontvingen de Moderna-ziekenhuizen een zeer bescheiden aantal vaccins, en werd ook het quotum voor de week erna meegedeeld (vaccins die effectief kunnen worden toegediend vanaf 8 februari). Ook de Pfizer ziekenhuizen kregen een vast contingent toegekend.

“U krijgt geen vaccins ter beschikking”
Gisteren kregen de ziekenhuizen dan te horen dat er voor volgende week geen vaccins zullen beschikbaar zijn om de campagne in de ziekenhuizen voort te zetten. Het is niet de eerste keer dat in de afgelopen weken beloftes opnieuw worden ingetrokken. Daarnaast kondigde de overheid aan dat de vaccinatiecentra op 15 februari van start zullen gaan. De tegenstrijdigheden in de berichtgeving stapelen zich op. Geen vaccins voor de ziekenhuizen en wel voor de vaccinatiecentra? De afspraak was dat de medewerkers in de ziekenhuizen die rechtstreeks in contact komen met patiënten nu allemaal prioritair aan bod komen. Margot Cloet: “Onze directies krijgen het aan hun medewerkers niet meer uitgelegd. Binnen enkele weken is het al een volledig jaar dat ze in de frontlinie staan. Telkens opnieuw worden er dingen in het vooruitzicht gesteld die dan opnieuw de kop worden ingedrukt. Dat werkt zeer demotiverend voor de mensen die elke dag Covid-patiënten verzorgen”.