Sint-Truiden heeft de ambitie om een fietsvriendelijke stad te zijn en wil hiervoor een sterk fietsbeleid voeren dat zich uitstrekt over verschillende beleidsdomeinen de volgende vijf jaren.

De kern van dit fietsbeleid is: meer mensen vaker en veiliger op de fiets. Met dit fietsbeleidsplan geven we duidelijk aan dat we méér ruimte willen geven aan de fiets in de publieke ruimte van onze stad. Op basis van dit beleidsplan zullen concrete actieplannen op korte, middellange en lange termijn uitgewerkt worden, die jaarlijks geëvalueerd worden. In het fietsbeleidsplan is er aandacht voor zowel het rijden van de fiets, het stallen van de fiets, de fietsveiligheid als voor het sturen van het fietsbeleid. Er wordt ook een grondige inventarisatie gemaakt van zowel het fietsverkeer als het fietsparkeren. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) bedankte raadslid Peter van Dam (Groen) voor de positieve input. Heeren benadrukte het belang van het fietsen in de binnenstad.

Sp.a-fractieleider Gert Stas vond tijdens de gemeenteraad van gisterenavond het fietsbeleidsplan ambitieus maar toch ook vaag. Stas deelde de bezorgdheid van de fietsersbond. “Dit doet me aan het klimaatplan denken. De fietsstraat Stationsstraat richting Stapelstraat is de kortste ter wereld maar het kruispunt met de Stapelstraat blijft zeer gevaarlijk. Bovendien kosten de fietsboxen quasi geen geld en daar wordt geen werk van gemaakt. Dit is remmen en gas geven tegelijkertijd.”

De burgemeester betreurde dat sp.a zelf geen voorstellen heeft gedaan. Gert Stas sprak dit tegen. “De sp.a heeft regelmatig tussenkomsten hierover gehouden”, argumenteerde hij.