Sint-Truiden is dé monumentenstad van de regio en beschikt over een enorme rijkdom aan onroerend erfgoed. Om deze schatten deskundig te bewaren en te ontsluiten heeft de stad de ambitie om een onroerenderfgoeddepot uit te bouwen en de depotwerking uit te breiden naar de bredere regio in Haspengouw. Om erkend te worden en subsidies te ontvangen als onroerenderfgoeddepot bereidt de stad een erkenningsaanvraagdossier voor.

Erfgoed is prioritair voor het lokaal bestuur. Tot voor kort werden de bestaande onroerend erfgoedcollecties van de stad op verschillende locaties bewaard. Tijdens de archeologische opgraving op de Groenmarkt werden ca. 3050 menselijke skeletten aangetroffen. De nood om een gecentraliseerd onroerenderfgoeddepot op te richten drong zich op.

Dynamische depotbeleid
“Sint-Truiden heeft een schat aan erfgoed dat op een correcte manier moet worden bewaard. Het onroerenderfgoeddepot van de stad is ondergebracht in de moderne Gazometersite. Deze locatie werd onder andere gekozen omwille van zijn toegankelijke ligging dicht bij het station en omdat de infrastructuur de mogelijkheid biedt om objecten op te slaan in gecontroleerde bewaaromstandigheden. Deze eigenschappen zijn erg belangrijk voor een dynamisch depotbeleid,” zegt schepen van Onroerend erfgoed Jelle Engelbosch. 

Het GAZO-depot is een open depot waar de erfgoedobjecten onder de aandacht worden gebracht van het brede publiek via bruiklenen of herbestemmingen. Ook wetenschappelijk onderzoek, stage en vrijwilligerswerk in het GAZO-depot wordt gestimuleerd. Op die manier kan zowel het brede publiek als de wetenschappelijke wereld kennismaken met het rijke verleden van de stad.

Samenwerkingsovereenkomst
Niet alleen waardevolle archeologische artefacten uit Sint-Truiden zullen worden bewaard in het GAZO-depot. De gemeenteraad van 29 juni keurde een samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Sint-Truiden en de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Wellen en Nieuwerkerken voor het bewaren van de onroerend erfgoedcollecties uit Zuid-West Limburg.

Sint-Truiden neemt als stad een pioniersrol binnen Limburg op om het enige erkende onroerenderfgoeddepot van de provincie op te richten. In het depot zal het verleden van onze stad en van Haspengouw in de allerbeste omstandigheden bewaard en beheerd worden.