Trupark moet parkeer en mobiliteit optimaliseren

Algemeen
Op maandag 29 juni keurde de gemeenteraad de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf TRUPARK goed, het derde autonoom gemeentebedrijf (AGB) van de stad Sint-Truiden. AGB TRUPARK staat in voor de optimalisering van het parkeer- en mobiliteitsbeleid van de stad Sint-Truiden.

Het AGB TRUPARK staat in voor de ontwikkeling, verwezenlijking en het beheer van parkeergelegenheden op het Truiens grondgebied. Daarnaast zal het autonoom gemeentebedrijf ondersteunen bij de optimalisatie van de mobiliteit in Sint-Truiden en bij de bevordering van de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de stad.

“Aan het begin van deze legislatuur hebben we in het bestuursakkoord de ambitie opgenomen om een parkeerbedrijf op te richten voor het ondergronds en bovengronds parkeren. AGB TRUPARK staat in voor het creëren en beheren van kwalitatieve parkeer-en stallingsinfrastructuur in onze stad. Het autonoom gemeentebedrijf zal tevens ondersteuning bieden bij projecten ter verbetering van de mobiliteit in Sint-Truiden”, zegt burgemeester Veerle Heeren die tevens bevoegd is voor mobiliteit.

“Het is belangrijk dat het parkeer-en mobiliteitsbeleid van de stad wordt uitgevoerd door één duidelijk afgebakende mobiliteitsentiteit. Daarom hebben we ervoor gekozen om het AGB TRUPARK op te richten. Door het directe besluitvormingsproces binnen het AGB, zal TRUPARK  daadkrachtiger en sneller kunnen optreden tegenover verschillende spelers zoals concessiehouders van betalend parkeren op het openbaar domein en stedelijke parkings, uitbaters van private parkings, projectontwikkelaars, etc.”, licht schepen van Financiën Jo François toe.

“Het parkeerbeleid is de sleutel voor de uitbouw van een duurzaam en groen mobiliteitsbeleid. Als stad nemen we het voortouw voor de uitwerking van een mobiliteits-en parkeerbeleid. AGB TRUPARK zal ons ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van onze mobiliteitsvisie en zal erover waken dat onze inwoners beschikken over kwalitatieve en betaalbare parkeergelegenheden” besluit burgemeester Veerle Heeren.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
“Heilige Koe” van Tom Herck schiet in verkeerd Frans keelgat

Een doek van kunstenaar Tom Herck is gestolen uit een kerk in Nice (Fr). Het gaat over een doek waarop het Holy Cow-verhaal verwerkt was. Maar het is verdwenen, gestolen. Drie jaar nadat de Holy Cow half Limburg op stelten zette, komt ze echter weer uit haar schuilplaats en wordt …

Algemeen
Dragen van een mondmasker in Sint-Truiden vanaf 1 oktober enkel nog verplicht tijdens de Haspengouw Markt, de Sunday markt of enige andere markt, tijdens kermissen en in de openbare stadsgebouwen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om vanaf donderdag 1 oktober 2020 het dragen van een mondmasker buiten niet meer te verplichten en geeft aan de lokale overheid de bevoegdheid om het gebruik van het mondmasker te verplichten in winkelstraten, op markten, kermissen en elke private of publiek druk bezochte plaats. …

Algemeen
Weekend van de Klant 2020 in de stad van oer hàt!

Het Weekend van de Klant staat voor de deur, dit jaar op zaterdag 3 en zondag 4 oktober! De Truiense handelaars zetten hun klanten in de bloemetjes en verwennen shoppers met leuke acties, kortingen en attenties. Shop & The City zorgt daar bovenop voor extra beleving in de winkelstraten en een …

%d bloggers liken dit: