Op de kop van de Stapelstraat, aan het begin van afbakening van de handelskern, stonden 3 aanpalende panden te verkommeren. AGOST slaagde erin om 1 pand te verwerven, nr 100, en richtte dit pand in voor tijdelijke huisvesting van stadsdiensten. Na de goedkeuring van het RUP binnenstad in 2018, waarbij dit deel van de Stapelstraat opgenomen werd als kernwinkelgebied, werden opnieuw gesprekken en onderhandelingen aangeknoopt met deze eigenaars.

Via het agentschap Ondernemen werd een aanvraag ingediend om subsidies te verwerven. Deze subsidies werden toegekend. Met behulp van deze subsidie-steunmaatregel wordt het mogelijk om een rendabel en haalbaar project in de markt te zetten dat aantrekkelijk genoeg is om een nieuwbouw te realiseren op de kop van de Stapelstraat met een nieuwe commerciële plint met handelsfunctie. AGOST om het dossier Stapelstraat 102 over te dragen aan de stad Sint-Truiden, om de aankoopakte voor het pand Stapelstraat 102 goed te keuren.

Het pand is al jaren een zwarte vlek in de Stapelstraat. Het staat al jaren leeg en is extreem verloederd. Het pand de stad 200.000 euro kosten. Zij krijgen wel subsidies van de hogere overheid. Dit zou om 30% van de aankoopprijs gaan.

Gert Stas fractieleider sp.a was positief over het aanpakken van deze ‘stadskanker’ (een woord waarmee burgemeester Heeren enkele jaren  geleden gans Sint-Truiden over zich heen kreeg omdat het een belediging van kankerpatiënten zou zijn). Maar toch stelde hij zich vragen bij de invulling van de site. Dit zou namelijk een commercieel pand worden terwijl een studie van het stadsbestuur uitwees dat op het einde van de Stapelstraat geen toekomst zou zijn voor handelspanden.

Schepen Jelle Engelbosch benadrukte dat het zijn bedoeling is deze “stadskanker” zo snel mogelijk plat te gooien en dan samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Agost te bekijken hoe de site zal worden ingevuld. Volgens het ruimtelijk ordeningsplan moet minstens de benedenverdieping van een nieuwbouw een handelsruimte zijn. Gezien achter het station ook stadsontwikkeling komt lijkt de opwaardering van de poort van de Stapelstraat een goede kans om heel de stationsbuurt op te waarderen.