Op 31 januari 2022 zette de gemeenteraad het licht op groen voor de uitbreiding en vernieuwing van het huidige netwerk van bewakingscamera’s. Door de nieuwe toestellen te leasen voor een beperkte periode van acht jaar, voorkomt het stadbestuur grote investeringen in een technologie die razendsnel verandert.

De stad Sint-Truiden beschikt vandaag over 84 operationele vaste bewakingscamera’s waarvan 75 camera’s door de politie worden gemonitord en 9 camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) en parkeersensoren die door het parkeerbedrijf beheerd worden. De oude politie camera’s, die in 2012 werden geplaatst, worden nu vervangen. Tegelijk met deze update, wordt het globale cameranetwerk uitgebreid naar zestien nieuwe locaties met politiecamera’s , zeventien nieuwe locaties die ingezet kunnen worden voor parkeeroplossingen en twee mobiele camera’s die worden ingezet in de strijd tegen sluikstorten, zwerfvuil en bij evenementen.

De ervaring van de voorbije jaren leert dat dankzij de camerabeelden in bijna de helft van de gerechtelijke onderzoeken politioneel een doorbraak kon bekomen worden. Een verdacht persoon of voertuig werd geïdentificeerd en daders konden gevat worden. De stad Sint-Truiden wenst dan ook haar camerabeleid verder uit te breiden en te vernieuwen en op die manier de levenskwaliteit van haar inwoners te verhogen.

De oude bewakingscamera’s van politie zijn nu tien jaar oud. Rekening houdend met recente evoluties op het vlak van artificiële intelligentie, is dat een eeuwigheid”, zegt burgemeester Veerle Heeren, tevens bevoegd voor integrale veiligheid, mobiliteit en smart city. “Met de recente cameratechnologie breiden we de mogelijkheden van slimme parkeeroplossingen verder uit en geven we onze politiediensten hulpmiddelen waarmee ze sneller en gerichter kunnen handelen. Als slimme stad willen in de toekomst niet opnieuw achter de feiten aanhollen daarom willen we de nieuwe ontwikkelingen en technologie op de voet blijven volgen.”

In die situatie is het geen goed idee om telkens opnieuw zelf grote investeringen te doen in de meest recente toestellen. Vandaar dus het besluit om de nieuwe camera’s te leasen voor een periode van acht jaar.  Zo voorkomen we dat we aan het einde van die termijn opnieuw met een verouderd netwerk worden geconfronteerd.”

“Bovendien garandeert deze leasingovereenkomst ons een betrouwbare service met een centraal aanspreekpunt. In het verleden werkten we samen met verschillende leveranciers en gebeurde het onderhoud in functie van de storingen die zich voordeden. De geraamde totale kost bedraagt nu per jaar 139.464,44 euro, inclusief 21% btw, maar daarin zijn ook een omnium onderhoudscontract en monitoring inbegrepen”, besluit Veerle Heeren.