Sint-Truiden wil ondernemers niet langer opzadelen met administratieve paperassen: bestuur zet eerste stap richting volwaardig digitaal ondernemersloket

Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil komaf maken met de administratieve jungle waar ondernemers al te vaak door moeten ploeteren om bijvoorbeeld een vergunning of aanvraag in te dienen. Op dit moment worden zij daarbij doorverwezen naar verschillende diensten, zowel lokaal als op Vlaams niveau, die telkens maar een onderdeeltje van hun dossier in orde kunnen brengen. Dat kan tot nodeloos complexe situaties leiden en werkt bovendien erg procesvertragend.

Ondernemersplatform

Om dit in de toekomst te vereenvoudigen wil de stad eenvolwaardig digitaal ondernemersplatform uitwerken met een e-loket, dat informatie-uitwisseling en interactie tussen stad-ondernemer bevordert over de verschillende stadsdiensten en overheden heen. Het lokale platform zal ook aangesloten worden op het platform vlaanderenonderneemt.be, zodat de ondernemer vanuit één geïntegreerde webstek zijn dossier zelf kan opstarten én opvolgen. Elke ondernemer krijgt op die manier een eigen, uniek loket.

Schepen van Economie Jo François (N-VA): “Ondernemers verwachten op een efficiënte en digitale manier met de overheid te kunnen communiceren. Met een digitaal ondernemersloket willen we komaf maken met onnodige paperassen en onze dienstverlening vereenvoudigen. Een win-win voor de stad en de ondernemer, die wordt verlost van administratieve kopzorgen en zich ten volle kan focussen op zijn economische activiteiten.” 

Subsidies voor digitalisering

Voor de uitwerking van dit belangrijke project kan de stad rekenen op een aanzienlijke Europese subsidie. Mogelijks zal ook de Vlaamse overheid haar steentje bijdragen, waardoor de grootste kosten voor de uitrol van het ondernemersplatform worden gedekt.

“Dankzij deze belangrijke steun kunnen we als stad volop inzetten op de digitalisering van onze administratie. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verder optimaliseren. Onze ambitie is om dit digitaliseringsproject op termijn horizontaal toe te passen over de verschillende beleidsdomeinen heen, en onze stadswerking zo klaar te stomen voor de toekomst”, besluit François.