De hondenvijver aan de Trudobron gaat voor een tijdje preventief dicht. Het vermoeden bestaat dat er blauwalgen in het water aanwezig zijn. De cyanobacteriën houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Van zodra de laboresultaten bekend zijn wordt de zaak opnieuw bekeken.

Enkele oplettende burgers en de stadsdiensten hebben een drijflaag vastgesteld op het water aan de hondenvijver die doet vermoeden dat er mogelijks blauwalgen aanwezig zijn. Daarop besliste burgemeester Veerle Heeren om de hondenvijver en de zone rond de vijver preventief te sluiten. Heeren verduidelijkt: “Blauwalgen kunnen voor zowel mensen als dieren schadelijk zijn. Vandaar dat we stalen hebben laten nemen die verder onderzocht worden. Intussen zal de hondenvijver tijdelijk niet toegankelijk zijn.”

Menselijk contact met blauwalgen kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn en luchtwegklachten. Als honden drinken van water besmet met blauwalgen kan dit zorgen voor aantasting van lever en centraal zenuwstelsel. Bij warm weer en weinig stroming op een waterloop of vijver verhoogt de kans dat blauwalgen zich vormen op waterlopen of in vijvers. Ze tonen zich als een soort van blauwgroene soms roodbruine, olieachtige laag op het water.

“Tot we de resultaten hebben van de analyse naar de waterkwaliteit van de hondenvijver nemen we preventieve maatregelen. Als de waterkwaliteit gunstig is zal de hondenvijver weer vrijgegeven worden”, geeft burgemeester Veerle Heeren mee.

Foto – ©Marc Verheyen