De directie van woonzorgcentrum Den Akker had aangekondigd dat ze alle bewoners en personeel van het woonzorgcentrum zouden testen op de aanwezigheid van Covid-19. Deze testen werden met de medewerking van de coördinerend raadgevend arts afgenomen op donderdag 17 en vrijdag 18 april 2020.
“Vandaag zijn we heel blij dat we de resultaten kunnen meedelen. Ondanks dat ons woonzorgcentrum zich bevindt in een zwaar getroffen regio op vlak van Covid-19 kunnen we niet zonder enige trots meegeven dat op één bewoner na die we sinds het uitbreken van de crisis opgenomen hadden uit het ziekenhuis en die voorlopig nog in strikte quarantaine zit, alle bewoners negatief gescoord hebben op de aanwezigheid van Covid-19. Dat betekent dat alle bewoners, ook deze waarbij er voordien een vermoeden was van de aanwezigheid van Covid-19 op het ogenblik dat er getest werd, geen sporen vertoonden van Covid-19”, meldt Den Akker.
Van alle personeelsleden testten er drie positief op de aanwezigheid van Covid-19 (zonder symptomen). Veiligheidshalve dienen deze voor een korte periode thuis te blijven.

Afspraken gehouden
Bovenstaande resultaten geven aan dat de inspanningen die we van iedereen, bewoners, personeel maar ook familie, gevraagd hebben lonen. “Dat we van bij het begin de juiste strategie gevolgd hebben. Dat iedereen zich goed gehouden heeft aan de afspraken. Dat we ongetwijfeld ook het geluk aan onze zijde gehad hebben”, aldus nog WZC Den Akker in een mededeling..
Uiteraard is het ogenblik van testen een momentopname en blijven ze alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Dank aan het personeel, bewoners en familie
“Toch willen we graag iedereen, bewoners, personeel en familie bedanken voor de geleverde inspanningen. Dit resultaat was alleen maar haalbaar dankzij de inzet van jullie allen. Nu deze resultaten gekend zijn, kunnen we ook nadenken over de wijze waarop we in een volgende fase de interne maatregelen op een weliswaar voor iedereen veilige manier kunnen versoepelen, bij voorbeeld door onze bewoners met een beperkt aantal gedurende een bepaalde periode van de dag in de living te laten met respect voor de social distancing. Wij weten en beseffen ook dat deze periode voor onze familieleden niet eenvoudig is. Ook hier gaan we onderzoeken op welke wijze, met welke afspraken we ons kunnen voorbereiden om vanaf het ogenblik dat het mag bezoek te organiseren”, zo besluiten de verantwoordelijkheden.