Sint-Truiden is aangesloten bij Mijn Burgerprofiel. Via dat platform kunnen inwoners van Vlaanderen al sinds 2018 hun officiële gegevens online raadplegen, dossiers opvolgen en allerlei attesten downloaden. De integratie van de gemeentelijke toepassingen en het digitale loket van de Vlaamse Overheid is voor Sint-Truiden de uitgelezen kans om haar digitale dienstverlening verder uit te breiden.

“Nu al bieden de website en de stadsapp van Sint-Truiden inwoners de mogelijkheid om allerlei documenten en attesten online op te vragen. Door de aansluiting op Mijn Burgerprofiel wordt dat nog eenvoudiger,” zegt burgemeester Veerle Heeren verantwoordelijk voor digitalisering en smart city.

“Deze beslissing kadert in onze doelstelling om van Sint-Truiden een ‘Slimme Stad’ te maken, met een efficiënte dienstverlening die de papierberg verkleint. Onze inwoners kunnen al een hele reeks documenten aanvragen vanuit het comfort van hun eigen woonst, zonder dat ze zich daarvoor moeten verplaatsen naar het stadskantoor. Dikwijls staan de attesten die ze nodig hebben onmiddellijk klaar”, verklaart  de burgemeester. “Met Mijn Burgerprofiel wordt dat aanbod in de toekomst nog groter. Het spreekt natuurlijk voor zich dat we de Truienaars met alle plezier aan onze loketten blijven ontvangen”, stelt  burgemeester Veerle Heeren gerust. “Bovendien kunnen onze inwoners met hun vragen elke dag terecht bij het ContactCenter op het nummer 011 70 14 14 .”

Digitale administratieve vereenvoudiging
“Doordat  de verschillende overheden de afgelopen jaren zoveel verschillende websites en online platforms op ons hebben afgevuurd, zag de burger door de bomen het bos niet meer”, zegt schepen van administratieve vereenvoudiging Hilde Vautmans. “Door ons aan te sluiten bij Mijn Burgerprofiel, gaan we de wildgroei tegen en pogen we het overzicht te herstellen. Zo kunnen onze inwoners – als ze dat wensen – opnieuw de vruchten plukken van de digitale vooruitgang.”Eens de integratie van Mijn Burgerprofiel en de online stadsdiensten is voltooid, zullen de Truienaars ook sneller hun weg vinden naar de digitale loketten van de Vlaamse Overheid. “Gedaan met eindeloos zoeken naar waar je je gegevens bij de verschillende overheden, bijvoorbeeld je COVID-certificaat, kan downloaden: je vindt die dan gewoon via de banner op de website van de stad”, aldus schepen van administratieve vereenvoudiging Hilde Vautmans. “Maar evengoed zal je er bijvoorbeeld de fiscale attesten kunnen downloaden voor de stedelijke kinderopvang.”

Voortgang van dossiers opvolgen
Via Mijn Burgerprofiel zullen de inwoners van Sint-Truiden kunnen communiceren met de verschillende bestuurlijke niveaus: de Vlaamse overheid, de provincie en hun eigen stedelijk bestuur. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om digitaal aangetekende brieven te versturen naar de verschillende overheden of de voortgang van aanvragen of andere lopende dossiers op te volgen. Dat verlicht meteen ook de werkdruk voor de gemeentelijke ambtenaars.

“Via Mijn Burgerprofiel krijgen alle burgers op een transparante manier inzage in hun gegevens en kunnen ze vragen om fouten te corrigeren. Dat gebeurt helemaal veilig: elke uitwisseling is versleuteld, zodat niemand de data kan onderscheppen”, verduidelijkt burgemeester Heeren.

Inloggen op Mijn Burgerprofiel kan via de gelijknamige balk op www.sint-truiden.be .