Nu de gevolgen van de aanhoudende maatregelen omwille van Corona steeds duidelijker worden, dreigt net die groep, die het voor de crisis al moeilijk had, nu helemaal kopje onder te gaan.  Dat vinden Ludwig Vandenhove en Gert Stas van de Sp.a. Als je bijvoorbeeld als alleenstaande met een laag loon terugvalt op technische werkloosheid en op 70% van je loon, kan dat voldoende zijn om zwaar in de problemen te komen. 

“Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) moet zich richten op deze groep om een goed zicht krijgen op wie zich op deze glijbaan bevindt. Vervolgens moeten we dan voor deze groep mensen bijspringen, zoals we dat ook doen voor de middenstand. Elk overheidsniveau moet inspanningen doen voor deze groep”, vinden de Truiense socialisten. 

“In 2000 hebben wij een milleniumcheque van 1 000 Belgische frank (25 euro) toegekend aan alle bestaansminimumtrekkers en alle personen, die vallen onder de categorie Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden, Wezen  (WIGW’s)”, zegt gewezen burgemeester Ludwig Vandenhove. “Het voordeel van aan deze groep extra geld te geven, is dat het snel in de lokale handel en horeca terechtkomt.”

“Dat was een goed principe”, zegt huidig fractieleider Gert Stas. “Daarom stellen wij nu voor om aan diezelfde categorie een ‘Coronacheque’ van minimum 50 euro toe te kennen, te besteden bij de Sint-Truidense middenstand en horeca, die nu verplicht de deuren moeten sluiten. Hierbij moeten we rekening houden met het feit dat deze groep de komende weken gaat toenemen.”
Deze ingreep is een sociale ingreep, die de minstbedeelden helpt. Bovendien komt het de lokale middenstand ten goede in deze moeilijke tijden.

Zij zullen dit voorstel als bijkomend punt agenderen op de volgende gemeenteraad. Geen zogeheten ‘helikoptergeld’ voor iedereen, maar heel gericht geld via de zwakkeren in de lokale economie stoppen.

“Ons voorstel kost geld, maar dan moeten er maar andere projecten geschrapt worden uit de begroting en de meerjarenplanning. Andere gemeenten zijn eveneens hun meerjarenplanning al aan het wijzigen”, besluiten Vandenhove en Stas