De stad Borgloon vernieuwt stapsgewijs haar wagenpark en neemt voor het eerst drie elektrische voertuigen in gebruik op haar technische dienst. Burgemeester Awouters ondertekende samen met de 41 andere Limburgse collega’s de burgemeestersconvenant voor Energie 2020 en nadien de burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Hiermee engageert het stadsbestuur zich om de CO2-uitstoot op het grondgebied van Borgloon met minstens 20% te verminderen.
Bij de realisatie van de nieuwbouw voor de technische dienst deed de stad Borgloon reeds enkele belangrijke vergroeningsinvesteringen, o.a. door het plaatsen van zonnepanelen op het dak en de recuperatie van het hemelwater. De zonnepanelen zullen in de toekomst ook elektriciteit leveren voor de oplaadpunten van de nieuwe voertuigen.
‘De technische dienst is fier en tevreden om de eerste wagens op hernieuwbare energie in gebruik te kunnen nemen. Ook in de toekomst zullen we als stadsbestuur meerdere maatregelen blijven nemen om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van de ondertekende burgemeestersconvenanten’, aldus schepen Jo Feytons.