Ook in Sint-Truiden zijn er spijtig genoeg nog altijd mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en hierdoor in sociaal isolement terechtkomen. De stad Sint-Truiden is een solidaire stad en wil zich verder inzetten voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Naast de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst met OnderOns vorig jaar, keurde de Gemeenteraad van 29 november een extra subsidie goed voor de huisvesting van de organisatie in Sint-Truiden.

OnderOns is een erkende vereniging waar armen het woord nemen en heeft een laagdrempelige werking op de nulde lijn. Zij bieden een warm onthaal aan voor mensen in armoede, zonder drempels. Samen met hen gaat OnderOns op weg  om hen uit hun sociaal isolement te halen, sterker te maken en na te denken over oplossingen in hun strijd tegen sociale uitsluiting. De Stad Sint-Truiden heeft sinds 2015 een samenwerkingsovereenkomst met vzw Rimo Limburg. In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst ontvangt OnderOns jaarlijks een huursubsidie voor het inrichten van een plek waar mensen kunnen samenkomen en een veilige plaats hebben.

Verder investeren in de werking van OnderOns
“Om de dagelijkse werking van OnderOns te versterken, werd bij opmaak van de meerjarenplanning beslist om de toelage vanuit Stad Sint-Truiden voor OnderOns vanaf 2021 uit te breiden naar een jaarlijkse financiële ondersteuning van 40 000 euro. Op die manier kon de personeelsinzet reeds verdubbeld worden. Daarnaast zorgt de stad Sint-Truiden vanaf 2022 voor een verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag met 3888 euro. Zo kan de organisatie gebruik blijven maken van het pand dat ze op dit moment betrekken, “ zegt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette.

Participatie staat centraal
In de aanpak van OnderOns staat participatie centraal. Samen met de doelgroep gaan ze aan de slag om ontmoetingskansen te creëren, vrijetijdsinitiatieven op te zetten en leerkansen te bieden. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat mensen die het echt moeilijk hebben de weg vinden naar de juiste vorm van hulpverlening.

Draagvlak voor armoedebestrijding
“Het is heel belangrijk dat OnderOns als partner in onze stad kan blijven. Zij leveren ontzettend belangrijk werk voor onze samenleving en hebben de nodige expertise in huis om aan de slag te gaan met mensen die het moeilijk hebben. Zij zijn het die verder zorgen voor een draagvlak voor armoedebestrijding. OnderOns neemt positie in tegen sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling. Kwesties van achterstelling en uitsluiting brengen ze in het publieke debat en zorgen onder meer voor de jaarlijkse actie voor de werelddag van verzet tegen extreme armoede”, besluit burgemeester Veerle Heeren.