De stad Tongeren krijgt een subsidie van 100.000 euro van de Vlaamse Overheid voor het project ‘Zorgzame buurten’.

Patrick Dewael, burgemeester: “Met het project ‘#iedereen buitengewoon Paspoel’ willen we een positieve dynamiek teweegbrengen in de wijk waar buurtbewoners elkaar kennen en kunnen ontmoeten, voor elkaar zorgen en waar nabije dienst- en hulpverlening leidt tot meer zelfredzaamheid. Het begrip ‘zorgzame buurt’ kent de afgelopen jaren een sterke opmars in het zorg- en welzijnslandschap en speelt zo onder meer in op maatschappelijke uitdagingen die een steeds ouder wordende bevolking met zich meebrengt.”

“De Tongerse senioren en andere kwetsbare personen, wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het opzetten van buurtzorgnetwerken werken buurtbewoners, verschillende diensten van het lokaal bestuur, zorgactoren en verenigingen samen om hen hierbij te ondersteunen. In de wijk Paspoel zijn al heel wat actoren aanwezig. Dat maakt deze wijk tot de ideale locatie om deze veelbelovende vorm van buurtzorg samen met de bewoners naar een hoger niveau te tillen,” zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.

Het project in Paspoel vloeit voort uit een reeds eerder ingeslagen weg waarbij het dienstencentrum De Piepel haar werking verder afstemt op haar buurtgerichte opdracht om zo nog meer gebruikers te bereiken. Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken: “Onder het motto ‘De Piepel vliegt uit’ zal het dienstencentrum in de toekomst nog meer naar buiten treden om lokale sociale noden te detecteren, ontmoetingsactiviteiten te organiseren, sociale cohesie te versterken,… Hier kunnen we weldra rekenen op de bijkomende inzet van buurtwerkers en geëngageerde vrijwilligers.”