Subsidie voor aankoop van CO²-meter ook voor andere contactberoepen, horeca-uitbaters en beoefenaars van vrije beroepen in Heers wordt uitgebreid..
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om niet enkel aan de uitbaters van een kapsalon een subsidie toe te kennen voor de aankoop van een CO²-meter maar ook aan de andere contactberoepen, horeca-uitbaters en beoefenaars van vrije beroepen. Zo kunnen al deze mensen binnenkort weer in alle veiligheid hun werk doen en hun klanten opnieuw in optimale omstandigheden ontvangen.
De subsidie wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur en bedraagt min. de aankoopwaarde van het toestel en max. 100 euro.
Facturen van de aankoop van een CO²-meter vanaf maart 2020 komen in aanmerking.
De aanvraag en kopie van de factuur kunnen worden ingediend per post of via mail naar wendy.cosemans@heers.be en dit voor uiterlijk 30 juni 2021. Graag ook met vermelding van het rekeningnummer waarop de subsidie achteraf kan gestort worden.