Verscheidene inwoners van de wijk Akkerhof in Gelinden kregen de voorbije jaren bij zware regenval af te rekenen met wateroverlast. De wijk is gesitueerd in de laagstgelegen zone aan de Steenbornbeek. Met de aanpassingswerken door Fluvius die deze week van start zijn gegaan, wil het stadsbestuur van Sint-Truiden toekomstige waterschade in dit gebied maximaal beperken.

De waterhinder in wijk Akkerhof in Gelinden is een probleem dat al enkele jaren aansleept. De oorzaak is veelzijdig. Enerzijds wordt hier water verzameld afkomstig van hoger gelegen gebied. Anderzijds is nog niet iedere woning aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. Dat moet ervoor zorgen dat het vuile water naar de riolering loopt en het regenwater wordt afgevoerd richting bufferbekken. Tot slot blijft er ter hoogte van het speelveld bij noodweer water staan dat niet snel genoeg op natuurlijke wijze naar de Steenbornbeek stroomt.

“Om maximaal te verhinderen dat de wijk Akkerhof in de toekomst weer af te rekenen krijgt met wateroverlast worden verschillende werken uitgevoerd. Zo komt er een optimalisatie van de werking van het bufferbekken. Bij noodweer zal er sneller & meer water opgevangen worden in het bufferbekken. Daarnaast komt er een aquadrain-rooster dat water opvangt en naar het bufferbekken leidt. Verder zal het wandelpad  aan het speelplein aangepast worden zodat het water bij zware regenval via het pad naar de Steenbornbeek zal gevoerd worden”, legt schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers uit.

“De stad Sint-Truiden, Fluvius, Aquafin en De Watering werken samen om de waterproblematiek aan te pakken. Dit is één van vele projecten die de komende maanden op het grondgebied worden uitgevoerd om water- en modderoverlast te verhinderen. Daarnaast stimuleren we onze inwoners maximaal om ook zelf maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen water- en modderoverlast”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Truienaren kunnen voor waterpreventieve maatregelen aan de woning of in de tuin, zoals beschermdijken, verwijderbare schotten, waterdichte coating of drempels voor een ondergrondse garage, een subsidie aanvragen bij de stad. Dit kan door te mailen naar info.infrastructuurwerken@sint-truiden.be of door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de stad Sint-Truiden, dienst Infrastructuurwerken, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.