Het Huis van het Kind Tongeren en de bibliotheek werken samen om de Tongerse bib toegankelijker te maken voor kwetsbare Tongenaren.

Patrick Dewael, burgemeester: “De bib bevordert lees- en digitale vaardigheden, stimuleert  ontmoeting en samen leren. De coronacrisis zette de bibliotheekwerking onder druk. Zo kwam de digitalisering in een grotere versnelling en verminderden basisvaardigheden door minder oefenkansen. Kansarme Tongenaren beschikken vaak niet over de kennis en een netwerk van familie, vrienden of buren om zich dit ‘nieuwe normaal’ eigen te maken. Om deze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken is een samenwerking over de beleidsdomeinen heen – cultuur, onderwijs, welzijn, werk, … – nodig.”

In het netwerk ‘Huis van het Kind Tongeren’ bundelen lokale partners hun krachten om samen hun slagkracht te verhogen. Vanuit de bijkomende Vlaamse middelen voor armoedebestrijding ten gevolge van de coronapandemie werd een budget van 15.000 euro vrij gemaakt om de bibliotheek toegankelijker te maken voor kansarme Tongenaren.

“Ondanks de brede toegankelijkheid van de bibliotheek blijft het stimuleren van het bib-bezoek bij de meest kwetsbare groepen in de samenleving immers een continu proces.  De bibliotheek heeft een aantal drempels in haar werking in kaart gebracht, met daarbij een actieplan om deze drempels weg te werken.  Ze heeft zich laten inspireren vanuit hun eigen contacten met kwetsbare inwoners en welzijns- en onderwijsorganisaties, alsook vanuit een aantal goede praktijken en literatuurstudie,” zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale zaken.

Het actieplan omvat o.a. een uitbreiding van het collectie-aanbod aan anderstalige boeken waarbij de link met de Nederlandse taal evenwel behouden blijft (tweetalige boekjes), alsook een uitbreiding van de collectie Makkelijk Lezen en educatieve spelen voor scholen. Daarnaast werd het bibliotheekreglement onder begeleiding van Wablieft Tekstadvies herschreven naar duidelijke taal om ook de meest kwetsbare lezers te bereiken. De inkomhoek kreeg een opfrissing , met extra aandacht voor frontale presentatie van materialen en een knusse zithoek om in alle rust de bib te ontdekken. Tenslotte werd er gefocust op de bibliotheek als huiswerkplek.

“Er werden laptops aangekocht die jongeren ter plekke kunnen gebruiken om hun  huiswerk te maken. Daarnaast kunnen gezinnen met recht op een verhoogde tegemoetkoming, op vertoon van het klevertje van de mutualiteit, een kopiekaartje aanvragen aan de balie van de bibliotheek met een tegoed van 10 euro per jaar voor het printen van huistaken. Zo geven we elk kind recht op een degelijke huiswerkplek en gelijke kansen op school,” besluit schepen van cultuur, An Christiaens.

Ook andere partners van het Huis van het Kind nemen bijkomende initiatieven. Zo startte Ligo (voorheen gekend als Open School) recent met een cursus rond het gebruik van digitale tools zoals smartschool.