Het stadsbestuur van Sint-Truiden onderneemt verschillende acties om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Sommige groepen in onze samenleving vergen bijzondere aandacht omwille van hun kwetsbaarheid, zoals 80-plussers. De stad Sint-Truiden roept buurtcomités en Samana’s op om 80-plussers in hun buurt of straat een coronaveilig ‘voordeurbezoekje’ te brengen onder het motto ‘Maak van jullie buurt een warmere buurt’.

Sint-Truiden is een stad met een hoog aantal senioren. Op dit moment wonen er 2135 senioren ouder dan 80 thuis. Zij verdienen extra aandacht in deze moeilijke periode. Daarom roept de stad Sint-Truiden buurtcomités en Samana’s op om, op veilige afstand, een voordeurbezoekje te brengen aan 80-plussers in hun straat of buurt om een babbeltje te slaan of een helpende hand te bieden waar mogelijk.

Sociaal isolement
“In het voorjaar organiseerden we al een belronde bij de 80-plussers om te peilen naar hun welzijn. Dit werd zeer positief onthaald. De wintermaanden die nu aanbreken, zijn vaak een uitdaging voor ouderen. De dagen worden korter en kouder, de gebruikelijke winterkwaaltjes steken de kop op en deze winter vormt de heersende Covid-19-pandemie een extra uitdaging. Ouderen behoren tot de risicogroep van het coronavirus maar ze lopen hierdoor ook een verhoogd risico om in sociaal isolement terecht te komen”, zegt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette.

Voordeurbezoekje op veilige afstand
De stad Sint-Truiden wil daarom extra aandacht aan deze kwetsbare doelgroep schenken. Alle 80-plussers krijgen een brief in de brievenbus waarin het nummer van het ContactCenter van de stad, de boodschappendienst en alle thuiszorgdiensten waarop ze beroep kunnen doen, worden aangegeven. Dit kan een antwoord bieden op een aantal praktische problemen waarmee ze te maken kunnen krijgen nu ze misschien weinig of geen beroep kunnen doen op buren of naaste familie.

“Maar we willen vooral ook inzetten op het menselijke contact dat broodnodig is. Daarom zullen verschillende vrijwilligers van buurtcomités en Samana’s ouderen boven de 80 in hun buurt een voordeurbezoekje brengen met een lekkere attentie die gebakken werd door Wiric. Daarbij wordt uiteraard altijd een veilige afstand bewaard”, zegt schepen van Senioren en Buurtwerking Jurgen Reniers. “De vrijwilligers polsen naar het welzijn van de oudere, slaan een gezellig babbeltje en helpen, indien nodig, met kleine taakjes zoals een boodschap doen, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, etc.”

Solidaire stad
“Sint-Truiden is een warme en solidaire stad. We kunnen bij verschillende initiatieven rekenen op de hulp en steun van tal van enthousiaste vrijwilligers. Met dit initiatief maken we van onze buurten tijdens deze koude winterperiode warmere buurten. Een grote meerderheid van de ouderen kan gelukkig rekenen op hulp van hun naaste familie. Kunnen ze dat niet, dan worden deze mensen waar mogelijk geholpen door de vrijwilligers of doorverwezen naar de thuiszorgdiensten of onze boodschappendienst”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Helaas kunnen niet alle 80-plussers een persoonlijk voordeurbezoekje krijgen. Dit zal enkel gebeuren in buurten waar de buurtcomités of Samana’s meewerken aan deze actie. Wil jij zelf ook als ‘buurtvrijwilliger’ meewerken aan dit soort initiatieven in jouw buurt? Neem dan zeker contact op met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden via 011 70 14 14 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16 en op zaterdag van 9u tot 12u).