De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken was de eerste politiezone in België met een dierenpolitie. “Dierenpolitie helpt niet alleen om de rechten van de dieren beter te beschermen, het helpt ook om problemen, die door (onbeheerde) dieren veroorzaakt worden adequater aan te pakken.  Naast het behandelen van meldingen en klachten rond dierenverwaarlozing of -mishandeling, kan je bij de dierenpolitie ook terecht met vragen rond dierenwelzijn.”, aldus burgemeester Patrick Lismont van Gingelom.

“Om de meldingen van dierenwelzijn nog beter te kunnen opvolgen, wordt het team van 2 naar 7 gespecialiseerde politiemensen uitgebreid. Deze collega’s hebben zich na een interne oproep kandidaat gesteld voor de openstaande functie en dragen respect tussen mens en dier hoog in het vaandel. Dierenwelzijnsproblematiek vergt heel wat specifieke kennis, dit team krijgt dan ook de kans zich te specialiseren in alles wat met dierenwelzijn te maken heeft en zal opgeleid worden om met de dierenwelzijnsproblematiek om te gaan.  Dit team zal ook collega’s die te maken hebben met een dossier rond dierenwelzijn, bijstaan waar nodig.”, zegt korpschef Steve Provost.

“De dierenpolitie organiseert op regelmatige basis acties en voert controles uit op de leefomstandigheden van dieren op het grondgebied. Daarnaast krijgt de dienst ook klachten of meldingen van burgers, van onze wijk- of interventiedienst. Meestal gaat het over verwaarlozing, mishandeling of loslopende dieren.”, zegt burgemeester Dries Deferm van Nieuwerkerken

“Samen met een dierenarts van de Vlaamse Inspectiedienst dierenwelzijn bekijkt de politie hoe een melding/klacht best aangepakt wordt. Sensibiliserend waar kan, maar uiteraard steeds met de nodige opvolging. Bij zwaardere overtredingen spelen we zeer kort op de bal en kan het resulteren in een inbeslagname, voor de veiligheid van de dieren.
Politioneel kregen we in 2020 130 meldingen in functie van dierenwelzijn die resulteerden in 32 inbeslagnames.”, korpschef Steve Provost

De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken heeft daarnaast een goede samenwerking met vzw Dierenvrienden Sint-Truiden en Animal Rescue Service. Zo waren er in 2019 313 (in 2018: 295) tussenkomsten door de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden.

210227-beesten2Onze dierenpolitie helpt niet alleen om de rechten van de dieren beter te beschermen door adequaat op te treden in geval van dierenverwaarlozing, maar eveneens op preventief vlak, zoals het verschaffen van informatie en het geven van adviezen, hebben ze een belangrijke rol te spelen. In 2021 start ons team dierenpolitie dan ook met het geven van dierenwelzijnsadvies (DWA) aan onze inwoners. Dit project vloeit voort uit het reeds bestaande diefstalpreventieadvies (DPA). Bij DPA gaat een specialist aan huis en controleert aan de hand van een checklist hoe goed een woning beveiligd is en geeft naderhand tips voor verbeterpunten.

Bij DWA evalueert een gespecialiseerde medewerker van het team dierenpolitie op vraag van de eigenaar de leefomstandigheden van haar/zijn dieren. Na een positief advies door onze dierenpolitie wordt een DWA-attest overhandigd dat de eigenaar aan de woning/weide kan bevestigen.
Zo is het ook duidelijk voor anderen dat onze dierenpolitie ter plaatse een evaluatie van de leefomstandigheden uitgevoerd heeft.

“Dieren verdienen om met het nodige respect behandeld te worden en hebben recht op een waardig bestaan. Dieren zijn voor het grootste deel afhankelijk van deze mensen en jammer genoeg heeft niet iedereen het beste met haar/zijn dier voor. Daarom is een dierenpolitie met voldoende technische expertise en terreinkennis onmisbaar. Ik ben dan ook zeer blij met de versterking van onze dierenpolitie en hoop dat we zo nog korter op de bal kunnen spelen.”, besluit burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden.

Wie een mogelijk verwaarloosd of mishandeld dier opmerkt, kan dit melden via pz.poltrudo@police.belgium.eu, 011-70 19 11. Voor een dringende politietussenkomst bel steeds 101.