Een nieuwe maand in zicht. Wat wijzigt er voor uw portemonnee? Dat gaat dan vooral over energie. Een overzicht.

Vanaf één november ontvangen we voor de eerste keer een tegemoetkoming voor ons energieverbruik. Zo ontvangen we tot en met maart 2023 maandelijks 61 euro voor elektriciteit en 135 euro voor gas. De steunmaatregel wordt ingeperkt voor gezinnen met een hoger inkomen. Zo mag een alleenstaande geen netto belastbaar inkomen hoger dan 62.000 euro per jaar hebben. Voor gezinnen wordt dat bedrag opgetrokken tot 125.000 euro. Er komt 3.700 euro bij het plafond per extra persoon ten laste. Wie wel  meer verdient dan die grensbedragen, zal een deel van de tegemoetkoming moeten terugbetalen via de personenbelastingen. De fiscus gaat in dat geval het basispakket als een belastbaar voordeel beschouwen.

Verwarmingspremie

De federale regering deelde aan 4 miljoen Belgen reeds een verwarmingspremie uit. Wie dat nog niet heeft ontvangen is misschien om een of andere reden uit de boot gevallen. Je kan nog tot en met één november de premie aanvragen via een formulier van de FOD Economie. Dat kan via deze link:

aanvraag-verwarmingspremie-100-euro.pdf (fgov.be)

De papieren aanvraag moet je vervolgens versturen naar PB 30061, 1000 Brussel.

Foto © Lucasz Fotografie