Sciensano meldt vandaag weer een daling van het weekgemiddelde naar 83, een daling van 8 procent.

Met ‘weekgemiddelde’ bedoelt Sciensano het gemiddeld aantal nieuwe bevestigde gevallen over een periode van zeven dagen. Door het gemiddelde te nemen, vertroebelen de normale schommelingen (zoals het weekendeffect, wanneer er minder wordt getest) de trend niet. Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano liet gisteren nog weten dat we ‘waarschijnlijk’ de bodem van het aantal nieuwe besmettingen bereikt hebben.

De coronapandemie heeft wereldwijd ten minste 501.847 mensen gedood sinds China officieel het begin van de ziekte in december meldde. In eigen land naderen we de kaap van 10.000 doden.
Sinds het begin van de epidemie zijn in 196 landen en gebieden meer dan 10.161.240 besmettingsgevallen officieel vastgesteld.

De enige leeftijdscategorie waarbij er week na week een lichte toename is van het aantal gevallen, is bij kinderen van 0 tot 9 jaar. “Begin juni waren er 30 gevallen per week, in de week van 15 juni waren dat er 47”, licht Van Gucht toe. “We spreken in absolute cijfers over lage cijfers, het gaat om enkele tientallen gevallen over het hele land”, voegt hij er meteen aan toe.
Dat er meer kinderen in de statistieken voorkomen, is logisch omdat ze in tegenstelling tot vroeger nu wel getest worden. “Als kinderen ziek zijn op school, zal al snel besloten worden om ze te testen. Vroeger zouden we hen gevraagd hebben hen gewoon thuis uit te zieken”, aldus Van Gucht.