De stad Sint-Truiden bood via het digipunt in het stadhuis op de Grote Markt tijdens de maand oktober digitaal advies en ondersteuning aan burgers die hier nood aan hadden. Het was initieel de bedoeling om dit punt enkel tijdens de maand oktober te openen. Gezien het Overlegcomité op 26 oktober 2021 bepaalde om het aantal activiteiten waarvoor een Covid Safe Ticket of coronapas noodzakelijk is, uit te breiden, heeft het Truiens stadsbestuur beslist om ook in november haar inwoners maximaal bij te staan met digitale ondersteuning via het digipunt.

Het opvragen van certificaten, documenten, attesten en heel wat andere persoonlijke informatie gebeurt tegenwoordig digitaal. Dit is echter niet voor elke burger vanzelfsprekend. Daarom bood de stad Sint-Truiden haar inwoners tijdens de maand oktober digitale ondersteuning aan via het digipunt.

“De medewerkers van het digipunt hielpen op vier zaterdagen in oktober maar liefst 208 inwoners verder met hun digitale vragen. 47% van deze vragen ging over het aanvragen van een Covid Safe Ticket en 40% over de installatie van Itsme. Hieruit kunnen we duidelijk afleiden dat het digitaal contact met de overheid niet voor alle burgers even gemakkelijk verloopt. Daarom zoeken we via verschillende initiatieven contact met de burger en zetten we in op een goede ondersteuning.  Elke burger kan rekenen op een goede dienstverlening Als stadsbestuur engageren we ons ook voor een e-inclusief beleid. De oprichting van het digipunt kadert binnen deze visie”, vertelt schepen van Burgerzaken Hilde Vautmans.

“Sommige mensen hebben nood aan persoonlijke begeleiding bij digitale installaties, aanvragen en handelingen. Via het digipunt willen we iedereen de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier digitale ondersteuning te vragen en dit bovendien geheel gratis”, zegt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette.

“De federale regering heeft op 26 oktober 2021 beslist om het gebruik van het Covid Safe Ticket uit te breiden. Je hebt een dergelijk ticket nodig bij evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten en vanaf 1 november moet je een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen voor een horecabezoek en in fitnesscentra. We verwachten de komende dagen dan ook een stijging van het aantal aanvragen én hulpvragen rond het Covid Safe Ticket. Daarom verhogen we de inspanningen van onze burgerdienstverlening en openen het digipunt vijf bijkomende dagen in de maand november. Op 3,4,6,12 en 13 november staan de medewerkers voor je klaar om je te ondersteunen bij al je digitale vragen en in het bijzonder bij de aanvraag van een Covid Safe Ticket”, zegt burgemeester Veerle Heeren.