Voilà, het is gedaan met gokken voor restaurant-caféhouders: het ministerieel besluit over de nieuwe coronamaatregelen die vanaf vrijdag in heel België in werking treden, is donderdag gepubliceerd in het Staatsblad. Het bevestigt dat in cafés maximaal vier mensen aan een tafel mogen zitten (tenzij van eenzelfde huishouden) en dat die om 23 uur de deuren moeten sluiten. In restaurants kunnen tafels tot tien personen en is het sluitingsuur 1 uur.

Maar vele cafés dachten dat ze ook restaurant waren omdat ze snacks serveerden. Maar wat is nu een restaurant? In het Staatsblad wordt volgende definitie meegegeven: “de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen”.

Een nogal technisch verhaal, waarin het woord “toelating” centraal staat. Restaurants moeten van het FAVV immers een toelating krijgen. Dat staat ook op de affiche die ze moeten uithangen. Cafés of andere drankgelegenheden hebben niet zo’n toelating nodig. Daar is er sprake van een registratie.

Het ministerieel besluit bevestigt ook andere zaken die dinsdag door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) werden aangekondigd, na afloop van het overleg tussen de federale regering en de deelstaatregeringen. Zo zijn niet-georganiseerde samenscholingen van meer dan vier personen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend) vanaf vrijdag verboden. En gezinnen mogen maximaal vier personen (opnieuw kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) tegelijkertijd in huis ontvangen.