Wateroverlast over bijna gans de stad en deelgemeenten heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteraad na een uurtje al afgelopen was. Gemeenteraadsleden die op de -2 geparkeerd stonden werden in allerijl opgeroepen om hun wagen te verplaatsen want die verdieping was aan het onderlopen. Van de commotie waar sommigen op gehoopt hadden met de clash tussen Carl Nijssens en zijn partij CD&V kwam niks in huis. Sensatiezoekers kregen, zoals de rest van Sint-Truiden, dus een koude douche.

Gert Stas is fractieleider van oppositiepartij VOORUIT. Hij staat ook in het onderwijs. Vanuit dit laatste stelt hij vast dat jongeren het momenteel erg moeilijk hebben. Stas licht zijn voorstel voor een telefonische hulplijn toe: “De wachtlijsten voor psychologische ondersteuning puilen uit, scholen en jeugdorganisaties zien met lede ogen de groeiende mentale problemen van hun kinderen aan. Voor de zomer zullen vele jeugd- en sportverenigingen op hun kampen intens contact hebben met deze jongeren. Het valt te verwachten dat uit deze contacten nog vele individuele schrijnende verhalen het daglicht zullen zien. De jeugdleiding en -begeleiders worden hiermee geconfronteerd in een geïsoleerde omgeving. Deze begeleiders moet extra ondersteuning worden gegeven om hier gepast op te reageren. Het is nodig dat de jeugdverenigingen en organisatoren van jeugdsportkampen een hulplijn krijgen om hulpvragen op hun kampen onmiddellijk te ondervangen.”

De fractie Vooruit stelt dus voor om, eventueel in samenwerking met Overkop of het JAC, een concrete afspraak te maken om een telefonische hulplijn te voorzien met professionele hulpverlening voor de jeugdwerkers tijdens hun kampen en hieraan de nodige ruchtbaarheid te geven.

Schepen Vautmans deelt de bezorgdheid van Vooruit. Zij heeft daarom afspraken gemaakt met het JAC. Er bestaat een algemene crisiskaart. “Jeugdleiders kunnen deze crisiskaart hanteren om de jongeren met problemen verder te kunnen doorverwijzen.”

De bestuursmeerderheid wil de toeristische fietspaden onderhouden. Daarom wordt er een bestek opgesteld voor de spoorwegbedding Hasseltsesteenweg, Zavelkuil, Borgwormpad deel Sint-Truiden, Borgwormpad deel Gingelom, Halfverharding Kerkom. De totale uitgave wordt geraamd op 205.509,43 euro, inclusief 21% btw waarvan 189.836,30 euro ten laste is van de stad Sint-Truiden en 15.673,13 euro van de gemeente Gingelom. Deze werken worden deels gesubsidieerd door de provincie Limburg.

Johnny Vangrieken (Vooruit) kan zich hierin vinden, maar wil dat er met de buurgemeenten afspraken worden gemaakt zodat er meer eenvormigheid komt. Daarnaast betreurt hij dat het bermbesluit niet wordt nageleefd. Sommige landbouwers laten alles maar groeien, tegen de afspraken in. “Waarom treden jullie hier niet tegenop?” Schepen Kempeneers antwoordt: “Nu gaat het over het onderhoud van de fietspaden.”

Onderhoudswerken aan gemeentewegen
Het gaat hier over onderhoudswerken aan diverse stadswegen op het grondgebied van Sint-Truiden: Prins Albertlaan, Spoorwegstraat, Leopold-II-straat (deel Toekomststraat-Stationsstraat), Hogeweg (deel aansluiting Tongersesteenweg), Gelinden-Dorp, Driewilgenstraat, een gedeelte van de Hazelaarweg, Tongersesteenweg en de Luikersteenweg. Op het Sint-Martenplein zullen de plantvakken en de mozaïekkeien aangepast worden en op de veemarkt zal een gedeelte aangepast worden waarbij een nieuwe toplaag asfalt wordt geplaatst. In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld waarbij de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 933.275,19 euro, inclusief 21% btw. Dit keurt de raad goed.

Na 50 minutengemeenteraad vraagt gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans of er iemand op “de -2” geparkeerd staat. Het regent fel en de parking loopt daar onder water.

Dading Vrijheersstraat
In navolging van de uitgevoerde werken voor opdracht ‘R/000111 Sint-Truiden – Vrijheersstraat’ legden Fluvius en de stad Sint-Truiden de maximale boete voor termijnoverschrijding op 6 november 2019 op aan aannemer Van Beers Hoogeloon BV. Op 16 maart 2020 maakte Van Beers Hoogeloon BV een voorstel tot schadevordering over aan Fluvius en de stad Sint-Truiden. Er werd overgegaan naar een minnelijke onderhandeling die resulteerde in voorliggende overeenkomst. Beide partijen doen een definitieve en onherroepelijke wijze afstand van alle vorderingen.

Gert Stas vindt het een vreemd dossier en vraagt naar de cijfers. Hij wordt door Bert Stippelmans (CD&V) aangewreven dat hij ‘verdachtmakingen’ uit en de cijfers komen er niet.

Einde vergadering
De vergadering wordt afgebroken wegens felle wateroverlast. “Nood breekt wet”, zegt Bert Stippelmans (CD&V). Sint-Truiden wordt overspoeld. “1722 is het nummer voor uw vragen. De binnenstad ligt nu plat.”  De gemeenteraad komt opnieuw samen later deze week om de agenda af te werken. In zowat alle deelgemeenten zijn er overstromingen.