Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen met de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven, val- en fractuurpreventie in de belangstelling tijdens de jaarlijkse Week van de Valpreventie van 19 tot en met 25 april 2021.

Patrick Dewael, burgemeester: “Eén tegen allen, allen tegen vallen. Met deze slogan start in woonzorgcentrum De Motten, net zoals in vele Vlaamse en Brusselse woonzorgcentra, de 10de editie van de Week van de Valpreventie. Ook het woonzorgcentrum De Motten schenkt die week extra aandacht aan valpreventie door haar bewoners te informeren en sensibiliseren over val- en fractuurpreventie.”

“In de Week van de Valpreventie vinden er verschillende activiteiten plaats gericht op bewegen én met het oog op sensibilisatie in het kader van valpreventie. Veel ouderen worden geconfronteerd met een val, dit in de thuissituatie maar ook in het woonzorgcentrum. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Beweging en aldus training van het bewegingsstelsel is de beste remedie,” aldus Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.

Op donderdag 22 april vindt voor geïnteresseerde bewoners en hun mantelzorgers een activiteit plaats met het oog op het veilig begeleiden van een bewoner met een rollator of een rolstoel. De kinesisten en ergotherapeuten van het woonzorgcentrum delen hun expertise over het correct hanteren van een mobiliteitshulpmiddel. Met een rolstoel rijden of iemand duwen lijkt voor de hand liggend zolang het wegdek vlak is, maar als je plots de stoep op moet is het een ander paar mouwen.

De dienst kiné van het woonzorgcentrum De Motten, kwam enkele jaren geleden met het initiatief een workshop te organiseren, het was verbazend te merken hoe weinig men weet over rolstoelen of rollators. Veel bewoners hebben moeite met langere afstanden en beschikken over een rolstoel, al bij opname, maar veel familieleden weten bijvoorbeeld niet hoe de rolstoel te demonteren om met hun moeder of vader een uitstapje te doen.

Met dit initiatief hoopt het woonzorgcentrum de kennis bij bewoners en hun entourage te vergroten om alzo comfort te verhogen en ook valincidenten te voorkomen.