Als er al enig optimisme zich zou meester maken van de bevolking, dan is dat erg prematuur, want van een echte daling van het aantal overlijdens is er nog helemaal geen sprake.

Eerst de cijfers.
Er vielen opnieuw 185 doden te betreuren en er werden 420 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de zieken huizen. Het totale aantal gehospitaliseerden bedraagt 5840, 1257 mensen liggen op intensieve zorg en 984 mensen moeten beademd worden, dat zijn er 11 minder. En 235 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Van de 185 doden komen er 60 uit Vlaanderen, 80 uit Wallonië en 45 uit Brussel.

Er zijn ook 1123 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meer dan de helft in Vlaanderen, zodat het totale aantal besmettingen nu 20814 bedraagt. Uiteraard gaat het om bevestigde besmettingen.

Sommige mensen stellen zich vragen bij het feit dat er in ons land evenveel doden vallen als in Duitsland, dat toch vele malen groter is. Dat heeft volgens Steven Van Gucht waarschijnlijk te maken met de manier van tellen, maar het is nog te vroeg om daarover analyses te maken.

Yves Stevens, de woordvoerder van het crisiscentrum, was tevreden met de inzet van de bevolking. “De situatie is grotendeels onder controle dankzij jullie inzet. Nu moeten we doorzetten, want de curve moet omlaag. Ik moet ook de mensen bedanken die zich inzetten, voor anderen. Degelijke acties van solidariteit beteken in deze onzekere tijden zeer veel”, zegde Stevens.

We zullen onze paasvakantie wel op een andere manier moeten invullen dan gepland. “Verken de eigen streek, werk met de kinderen in de tuin, blijf volhouden, blijf solidair, blijf in uw kot, blijf uw handen wassen, blijf goed zorgen voor jezelf en de anderen”, besluit Stevens.