Zojuist ontvingen we verdere verduidelijking i.v.m. de opgelegde federale maatregelen. Let op: dit is de informatie waarover we nu (25/03/2020 – 09u00) beschikken. Er kunnen uiteraard nog zaken wijzigen de komende uren, dagen, weken. Bij wijzigingen wordt er zo snel mogelijk over gecommuniceerd.
👉 Welke voedingswinkels (voor mens en dier) mogen open blijven?
1️⃣ Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen
2️⃣ Er mag geen verbruik ter plaatse zijn en de nodige maatregelen moeten genomen zijn om het verbruik ter plaatse te verhinderen.
3️⃣ Men moet in staat zijn de maatregelen van social distancing te kunnen naleven.
4️⃣ Hieronder vallen voedingswinkels zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, liefdadigheidsinstellingen …
5️⃣ De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.
6️⃣ Voedingswinkels (voor mensen en dieren) die non-food producten (bijv. briefpapier) secundair verkopen, blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten.
7️⃣ Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten
👉Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, tabakswinkels, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash,…) zijn gesloten, maar deze winkels mogen hun telefonische en onlineactiviteiten verder zetten indien een levering aan huis gegarandeerd kan worden.
👉 Winkels die dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de social distancing maatregelen. Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen, blijven als ‘niet-essentiële’ handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn met levering aan huis.
👉Diensten die aan huis leveren (Bpost, DHL …) mogen blijven werken.
👉Ook een marktkramer mag aan huis verkopen maar de maatregelen met betrekking tot social distancing moeten gerespecteerd worden.
👉 Foodtrucks worden gelijkgesteld aan voedingskramen die op de markt staan.
👉 Belgen en andere inwoners van ons land die via een luchthaven terugkeren, dienen 2 weken in thuisquarantaine te blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen. Dezelfde regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.
👉Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).
👉 Private verhuur van springkastelen is niet toegelaten.
👉 Begraafplaatsen blijven open mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
👉 Kan je je rijbewijs nog halen? De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kan worden nageleefd, zal aan de betrokkene een uitstel worden verleend.
👉 Een elektrische step mag men niet gebruiken voor een recreatieve activiteit (meenemen als gaan wandelen), ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen.
👉 Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).
👉 Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner? De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.
👉Elke niet-essentiële reis naar het buitenland is verboden.
De volgende redenen worden met name beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland:
1️⃣ Zakenreizen, met inbegrip van het woon-werkverkeer
2️⃣ Voortzetting van de medische zorg
3️⃣ Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
4️⃣ De zorg voor dieren
Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden
👉 Grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen en nemen een attest van de werkgever mee om aan te tonen dat ze over de grens moeten gaan werken.
👉 Voor grensarbeiders uit de vitale sectoren is er een certificaat- en vignetsysteem opgezet voor de grensovergang België/Nederland. Het vignet wordt online beschikbaar gesteld op de website van het NCCN over het coronavirus (https://crisiscentrum.be/…/grensarbeiders-vitale-sectoren-e…)
👉 Bloedinzamelingen dienen verder te gaan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en de hygiënische maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.
👉 Callcenters voor mensen in nood blijven bereikbaar.