Dat je in de politiek weinig vrienden maakt door voortdurend op de man te spelen en niet op de bal, is een waarheid als een koe. Een andere uitleg is er niet te geven aan het feit dat de voorstellen van de Vooruit-oppositie steevast naar de prullenbak of de Griekse kalender verwezen worden.
Dat wekt dan weer frustratie op bij de oppositie en de cirkel is rond: we zijn weer waar we vertrokken: er zit geen greintje menselijkheid meer in de lokale politiek. Jammer, maar de Truienaar wordt er geen moer beter van.
Raadslid Marleen Thijs (Vooruit) deed een voorstel. Thijs: “Het wordt lente! De Vooruit-fractie vraagt aan de raad om een bebloemings- en beplantingswedstrijd te organiseren voor en door tuinliefhebbers om de mooie Truiense straten extra te belichten. Verder stelt de fractie enkele principes voor op basis waarvan de bevoegde diensten de modaliteiten voor deze wedstrijd kunnen uitwerken.” Bevoegd schepen Jelle Engelbosch (N-VA) vindt het eveneens een leuk idee. “Maar we denken dat zoiets niet vanuit het beleid moet worden uitgeschreven. We investeren graag in buurtcomités. Laat het gerust van onderuit groeien.” Voorstel naar af, dus.
Geef het geld aan de “armen”
De stad Sint-Truiden participeert sinds 2015 in de NV Greensky en ontvangt hiervan dividenden, soms tot 800.000 euro per jaar. De fractie Vooruit stelde aan de raad voor om het Greensky-dividend van 2022 integraal te gebruiken als steunmaatregel voor alle Truiense gezinnen. Raadslid Vandenhove wilde dat er naar de Truienaar toe een gebaar wordt gesteld, zoals een winstdeelname van 50 euro per inwoner. “De gezinnen die het moeilijkst hebben, verdienen dit”, besluit hij.  Het antwoord kwam van raadslid en tijdelijk geschorste burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Alvorens iedereen in zijn pen kruipt: Veerle Heeren is nog steeds verkozen gemeenteraadslid en in die functie niet gesanctioneerd. Ze wijst Vandenhove op een foute uitspraak in het woord Greensky: “Het is niet Greenski maar Greensky, meneer Vandenhove.” Voor de rest Veerle Heeren houdt dit voorstel van Vooruit verder geen steek. Schepen François zegde dat wat dit voorstel inhoudt dit niet zomaar kan. Vandenhove volgde de schepen daarin maar dacht dat dat technisch wel op te lossen zou vallen. Vandenhove vond het jammer dat de meerderheid een verkeerde beleidskeuze maakte. “Laten we toch de winst gebruiken voor de mensen die het moeilijk hebben.” Maar of die mensen die het moeilijk hebben gebaat zijn met 50 euro voor alle (dus ook de sti!nkend rijke) Truienaars, op die vraag hoorden we geen antwoord. Het voorstel wordt weggestemd met 21 tegen en 12 voor. Opvallend: Carl Nijssens (ex-CD&V) stemde met de oppositie mee vóór het voorstel, maar die behoort dan ook niet meer tot de meederheid.
Een gele doos wordt een lege doos
Oppositiepartij VOORUIT wil graag dat Sint-Truiden mee in het systeem van de gele doos stapt. “De gele doos is bestemd voor 65-plussers en chronisch zieke personen en is een eenvoudig, goedkoop en beproefd concept voor het eenvoudig doorspelen van medische informatie. Het is een herkenbare bewaardoos voor cruciale persoons-, contact- en medische gegevens, die steeds in de koelkastdeur bewaard moet worden omdat dit een gemakkelijke vindbare plaats is voor hulpdiensten. Om te vermijden dat een huisdier alleen achterblijft, als iemand onverwacht naar het ziekenhuis moet gebracht worden, is er ook noodcontact voor de opvang van het huisdier voorzien. De fractie hoopte dat de raadsleden dit voorstel goedkeuren. De meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA stemden het voorstel weg.
We zijn nieuwsgierig hoe de coalitiegesprekken na 2024 zullen verlopen, en met wie. Wat dat de messen vlijmscherp geslepen zijn, dat ziet een blinde.