Het stadsbestuur van Sint-Truiden een subsidiereglement goedgekeurd voor de maximale rioleringsafkoppeling van het hemelwater. In enkele vooraf bepaalde straten in Sint-Truiden, waaronder een deel van de Driewilgenstraat, werden gescheiden rioleringen aangelegd. Dat wil zeggen dat er aparte leidingen voor het regen- en afvalwater werden aangelegd. De stad Sint-Truiden nam de kosten van de werken in deze vastgelegde straten telkens volledig op zich.

“Om onze inwoners bij deze werken een duwtje in de rug te geven, hebben we als stadsbestuur in 2017 beslist om de afkoppelingswerken in enkele vooraf bepaalde straten, waaronder de Driewilgenstraat,  uit te voeren op kosten van het stadsbestuur of een subsidie uit te keren aan personen die dit in eigen beheer doen. Op die manier is de volledige straat voorzien van een duurzaam rioleringsstelsel wat ook het risico op overstromingen verkleint”, zegt schepen van Openbare werken Ingrid Kempeneers.

“Ondanks dat er juridisch geen enkele verplichting is om als stad de kosten te dragen van de rioleringswerken in dit deel van de Driewilgenstraat, vinden we het belangrijk om ook dit laatste dossier van afkoppeling tot een goed einde te brengen. Het is belangrijk dat de werken kunnen hervatten zodat de buurtbewoners niet langer dan nodig in het stof blijven zitten en de schoolomgeving opnieuw veilig is voor de kinderen”, zegt schepen van Financiën Jo François.

“In verschillende straten in het centrum en in onze deelgemeenten bleek het rioleringsstelsel dringend aan vervanging toe. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om in al onze rioleringsprojecten, zowel in het centrum als in de dorpen, een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Bovendien ondernemen we verschillende projecten om het risico op wateroverlast op ons grondgebied te verminderen. Het verder aanleggen van een gescheiden riolering in de Driewilgenstraat is weer een stap in de goede richting”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Dat hieraan een verbeten actie van gemeenteraadslid Moers voorafging, meldt de persmededeling van de stad niet. Zijn tussenkomst hierover op de gemeenteraad, die door de voorzitter verboden werd, is nog steeds voorwerp van een klacht bij de gouverneur en de Vlaamse minister van Binnenlandse zaken.

Maar voor de inwoners van de Driewilgenstraat is er geen probleem meer: hun riolering wordt door de stad betaald, net als voor de andere bewoners van deze straat.