Alken werkt sinds 2021 met een burgerbudget. Het centrale uitgangspunt is dat Alkenaren voorstellen indienen voor hun buurt, wijk of gemeente en deze projecten later zelf realiseren. “Inwoners voelen immers het best aan waar kansen liggen om te grijpen”, zegt schepen van Burgerparticipatie Frank Vroonen (Groen).

In 2021 werd 10.000 euro verdeeld onder de vier winnende projecten van de eerste oproep. “Daar kwamen toen mooie dingen uit”, weet schepen Vroonen. “Het verbindende viaduct van Sint-Joris, jongeren die senioren wegwijs helpen met de computer, een mobiele speelstraat en de bewegwijzering van toegankelijke wandelwegen. Dit laatste project wordt trouwens uitgebreid met 2 extra wandelingen voor minder-mobielen.” Na evaluatie van het eerste burgerbudget heeft het gemeentebestuur beslist het budget van de oproep te verdubbelen naar 20.000 euro. Schepen Vroonen: “Burgerprojecten kunnen tot maximum 5000 euro subsidie ontvangen. Alkenaren krijgen op die manier de kans om met hun idee nog duurzamer en creatiever aan de slag te gaan.”

Vanaf 1 september kunnen burgers stemmen op hun favoriete ideeën. “Het gemeentestuur hoopt op mooie projecten, kleine maar nuttige veranderingen, die een maatschappelijke meerwaarde bieden voor alle inwoners”, besluit Frank Vroonen.

Tot en met 4 juni kunnen inwoners, verenigingen en organisaties ideeën indienen op het participatieplatform doemee.alken.be

Foto’s © Rudi De Cock

In beeld twee reeds gerealiseerde projecten van burgers:

bovenaan: een door buurtbewoners ontwikkeld kunstwerk verbindt Sint-Joris met Alken-Centrum

hieronder: kinderen helpen ouderen bij het gebruik van een pc, mobiele telefoon en tablet