Tegen de zomer van 2023 zal de Koninklijke Harmonie Sint-Aloysius onderdak krijgen in de kerk van Terkoest. De OLV Kerk krijgt een nevenbestemming waarbij het voorste deel van de kerk behouden blijft voor de liturgie van de plaatselijke geloofsgemeenschap. De herinrichting en infrastructuurwerken kosten 650.000 euro.

Als oudste muziekvereniging van Alken zal de Koninklijke Harmonie tegen de zomer van 2023 onderdak krijgen in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk van Terkoest. Op de gemeenteraadszitting van donderdag 30 juni werden twee belangrijke stappen gezet voor een nevenbestemming van de kerk. Naast de goedkeuring van een princiepsovereenkomst tussen gemeente en kerkfabriek, start de zoektocht naar een architect die vertrouwd is met plannen voor religieuze gebouwen.

Plan voor drie kerken

De twee beslissingen luiden een nieuwe fase in van een traject dat vijf jaar geleden is gestart met de goedkeuring van een kerkenbeleidsplan voor Alken en zijn drie parochies. De gotische hoofdkerk Sint-Aldegondis in Alken-Centrum onderging sindsdien een grondige interieurrenovatie. De Sint-Joriskerk in de gelijknamige parochie heeft haar sacrale functie behouden. Maar wat met Terkoest? Schepen van Financiën en Erediensten Patrick Martens (Groen) legt uit: “Voor deze kerk is vanaf juni 2017 de tijd genomen om een deel van het schip een andere dan een religieuze invulling te geven. De weg naar de consensus die we nu hebben bereikt tussen kerkfabriek en harmonie is mee bereid door mijn voorganger Peter Bollen (N-VA). Een participatiemarkt op het einde van de zomer van 2020 resulteerde in meer dan 70 ideeën voor een sociaal-culturele nevenbestemming. Een haalbaarheidsstudie schoof in het voorjaar van 2021 meerdere scenario’s naar voren. Na intens overleg tussen gemeente, kerkfabriek en harmonie is er dan begin 2022 een finale overeenstemming gevonden om voor de muziekvereniging een nieuwe vaste stek in de parochiekerk van Terkoest te realiseren.”

De ingang blijft voor iedereen dezelfde. De kerkgangers zullen binnen langs de linkerkant via de kruisweg in het voorste gedeelte hun vieringen houden. De fanfare krijgt een vast gedeelte meer aan de achterzijde. Foto’s ©Noah De Cock

Sociale functie

Harmonievoorzitter Stijn Jamar zal met zijn harmonie uit de lokalen aan het Laagdorp vertrekken. Jamar verduidelijkt: “In 2022 bestaan we 110 jaar en zijn we de oudste muziekvereniging in Alken. Sinds 1986 hebben we in De Molen onze vaste stek en uitvalsbasis. Maar de gemeente heeft andere plannen met deze site. Een verhuizing naar een speciaal voor ons aangepast deel van de kerk van Terkoest is natuurlijk ingrijpend. We zijn alleszins benieuwd naar de concrete plannen en de uitvoering ervan.” Kerkfabriek-voorzitter Arnold Kwanten onderstreept de sociale functie: “Onze parochiekerk is in 1960 gewijd en al die tijd een trefpunt van onze gemeenschap geweest. Door de harmonie te verwelkomen en een deel van onze kerk een culturele invulling te geven, blijft dat de rol van het kerkgebouw en dat is goed. Ook het Bisdom Hasselt denkt er op deze manier over.”

De aanstelling van de architect en de daaropvolgende infrastructuurwerken staan gebudgetteerd op 650.000 euro. De financiële inspanning van de gemeente blijft binnen de voorziene kredieten in de meerjarenbegroting. Schepen Martens: “Als gemeente zijn we heel tevreden met de overeenstemming die kerkfabriek en harmonie hebben bereikt over een nieuwe indeling van de kerk van Terkoest. We zetten daar graag mee de schouders onder en hopen dat de nevenbestemming tegen de zomer van volgend jaar een feit is.”

Sommige glasramen van de kerk werden betaald door lokale families. De kerk blijft een rol spelen anno 2022 – ©Noah De Cock