De jonge kunstenaar Florian Waerzeggers heeft op een oude muur op de gemeentelijke site van de  vroegere technische dienst een kunstwerk in een aluminium frame aangebracht. Het stadsbestuur zet samen met diverse organisaties hard in op digitalisering van haar burgers. “Dit kunstwerk is de mooie bevestiging van een digitaal verhaal dat we al aan het schrijven zijn met DigBij en met Link in de Kabel”, zeggen schepenen Eric Awouters en Loes Ory. “Er gaat power van uit die laat zien dat kwetsbare jongeren best veel in hun mars hebben, mits ze digitale aansluiting vinden in onze maatschappij.”
  • Tekst en foto’s: Rudi De Cock

“Er zijn in de verschillende panden heel wat organisaties actief, maar de muur oogt oud en saai”, vertelt Florian. “Ik wil met mijn kunstwerk uitdrukken datgene wat ik zelf heb meegemaakt. Als kwetsbare jongere heb ik via audiovisuele kunsten mijn vlucht kunnen omzetten in de positieve drive die de digitale wereld mij nu geeft. Ik heb van een grijze muur in de speeltuin van de sporthal een bewegend beeld aangebracht dat ik in de code heb gemanipuleerd. Het beeld is ontspoord. Het is een digitale explosie.” Schepen van Financiën Eric Awouters (Open Vld-Stroop) komt ook kijken. “Het heeft een kleurrijk en chique effect. Op deze site bevindt zich ook DigBij, waarin we iedereen mee willen krijgen in het digitale tijdperk. Als stad wil je niet dat iemand achterblijft.” Collega schepen Loes Ory (Open Vld-Stroop) vult aan: “Er gaat power uit van dit werk. Het laat zien dat kwetsbare jongeren best veel in hun mars hebben, mits ze digitale aansluiting vinden in onze maatschappij.”

(Lees verder onder de foto’s)

(vlnr. David Loyen, algemeen coördinator Link in de Kabel, schepen Eric Awouters, kunstenaar Florian Waerzeggers, kunstenaar en Lonenaar Jos Herck) 

In beeld hierboven: Voor Florian is het kunstwerk een beetje een autobiografie. “Het verwijst naar de ‘digitale sprong’ die maatschappelijk kwetsbare jongeren kunnen maken, net als ik heb gedaan destijds.”

Link in de Kabel

Florian werkt met jongeren en leert hen via Link in de Kabel op een speelse en creatieve manier omgaan het digitale, zoals het maken van video’s, veilig omgaan met het net, samenwerken. Maar wie zijn die maatschappelijk kwetsbare jongeren? Algemeen coördinator David Loyen van Link in de Kabel verduidelijkt: “Het zijn vooral jongeren die lijden onder een vorm van sociale uitsluiting: kansarme jongeren, nieuwkomers, jongeren in een residentiële setting zoals bij Integrale Jeugdhulp. Sociale uitsluiting gaat vaak hand in hand met digitale uitsluiting. Ook meer en meer jongeren uit kansrijke groepen zijn slachtoffer van digitale uitsluiting. Bij deze laatste groep situeert het probleem van digitale uitsluiting zich vooral op het vlak van een beperkt niveau van mediawijsheid, terwijl maatschappelijk kwetsbare jongeren zowel kampen met beperkingen op vlak van mediawijsheid als op vlak van toegang tot digitale media.”

Mediatisering

​In een steeds meer gemediatiseerde samenleving is het van essentieel belang dat iedereen mee is. En dat is wat Link in de Kabel wil stimuleren. Loyens legt uit: “Uit onderzoek en uit onze dagelijkse praktijkervaring blijkt dat een belangrijk deel van de Vlaamse jongeren nog slachtoffer is van digitale uitsluiting. Net omdat offline jongeren binnen hun generatie veruit in de minderheid zijn, zijn ze bijzonder kwetsbaar voor marginalisering of sociale uitsluiting.”

Reeds 20 jaar bestrijdt Link in de Kabel digitale ongelijkheden bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Loyens: “Hierbij zien we digitale vaardigheden en mediawijsheid als een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede. Wij geloven dat een geïntegreerde aanpak essentieel is in het werken aan e-inclusie. We beschouwen digitale ongelijkheden zoals toegang tot en bezit van ook als een probleem waar moet op ingezet worden. Daarnaast richten we ons op vaardigheden. We focussen op de stuwende kracht van digitale media om kinderen en jongeren maatschappelijk te versterken, te engageren en te amuseren”, besluit Loyens.

In beeld: Link in de Kabel bouwt, als erkende jeugdwerkorganisatie en STEM-academie, een brug naar sociale inclusie door kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie, en bij uitbreiding hun gezin, digitaal vaardig en weerbaar te maken.