De Sint-Pantaleonkerk van Kerniel krijgt een herbestemming als polyvalente ruimte. Vanaf 1 januari 2023 zal de parochie Sint-Pantaleon  opgaan in die van Sint-Odulphus. Het is de tweede kerk op het grondgebied Borgloon waarvan de herbestemming een concrete vorm krijgt, na eerder die van Broekom. De aanpalende parochiezaal ’t Nielerhof wordt afgebroken en krijgt een pleinfunctie.

“De kerk wordt op 1 januari 2023 onttrokken aan de eredienst en teruggebracht naar profaan gebruik”, verduidelijkt Christos Knieper van de Dienst Kerkfabrieken van het bisdom Hasselt. “In de volksmond spreekt men dan van een ontwijding, maar dat bestaat eigenlijk niet. De juiste term is onttrekking aan de eredienst. De roerende goederen blijven eigendom van de kerkfabriek. Die zal met de parochie van Kerniel worden samengevoegd met de parochie van Borgloon-Centrum (Sint-Odulphus). Deze kerkfabriek zal dan in overleg met de diocesane commissie voor kerkelijk patrimonium een traject van selectie en waardering doorlopen voor de inboedel van de kerk en dan bepalen wat ermee gebeurt.” Met de herbestemming wordt het Loonse kerkenplan verder uitgevoerd. De kerk en het kerkhof blijven; de parochiezaal ’t Nielerhof zal verdwijnen. “De kerk is eigendom van de kerkfabriek en dat blijft ze ook aangezien de stad Borgloon een erfpacht neemt. Hiermee heeft ze wel het zakelijk recht en kan ze de nodige werken uitvoeren.”

Polyvalente ruimte

Schepen van Financiën Eric Awouters (Open Vld-Stroop) onderhandelde het dossier met het centrale kerkbestuur en het bisdom. Hij overloopt wat er nu te doen staat. Awouters: “Het schip van de kerk wordt polyvalente ruimte. In het koor achteraan komt er een stille ruimte die aansluiting geeft op het kerkhof. Het Nielerhof, de vroegere parochiezaal, zal worden afgebroken. Voor wat betreft de heraanleg denken we aan een pleinfunctie. De ontwerpers van het grote rioleringsdossier voor het dorp Kerniel zullen ons een aantal schetsen bezorgen van hoe de omgeving rond de kerk kan heraangelegd worden. Wij gaan pas heraanleggen als de grote rioleringswerken volledig voltooid zijn, ook in de andere straten van Kerniel.” De schepen denkt dan eerder aan 2023 of 2024. “Alles wordt nu eerst juridisch en notarieel in orde gebracht.”

De functie van de parochiezaal ‘t Nielerhof als ontmoetingsruimte verhuist naar de kerk zelf. Het zaaltje wordt afgebroken en er komt een pleintje

Foto’s – ©Rudi De Cock