De stad Borgloon gaat de site Tivoli uitbouwen tot een polyvalent sportpark voor iedereen. Er komt een moderne voetbalinfrastructuur voor de voetbalclubs van Borgloon met twee kunstgrasvelden. Verder zullen het sportschieten en het boogschieten er een vaste stek krijgen. “Het wordt een ankerplaats voor recreatieve sporters, verenigingen en scholen”, aldus het bestuurscollege. De investering bedraagt ruim 4 miljoen euro.

“Met de realisatie van dit project wordt door het stadsbestuur tegemoet gekomen aan de behoefte van lokale verenigingen voor bijkomende oefen- en wedstrijdterreinen”, steekt schepen van Sport en Vrije Tijd Kim Mommen (Vooruit) van wal. “Zo tellen we momenteel bij onze voetballende jeugd 400-tal spelers. Zij zullen in alle weersomstandigheden op kunstgrasterreinen kunnen sporten. De verlichting zal volledig in LED zijn. De sportclubs kunnen daarnaast hun bestaande sites behouden. Alle bestaande gebouwen op de site Tivoli worden afgebroken.” Jeroen Bellings (OpenVld-Stroop),  schepen voor Sport in de eerste drie jaar van deze legislatuur, vult aan: “We voorzien een multifunctioneel en energiezuinig sportgebouw met tribune, een ondergrondse schietstand, een bovengrondse schietstand voor boogschieten en een skatepark. Er komt een ruime parking met een fietsenstalling.” Conform de regelgeving voorzien de schepenen een groenbuffer voor de omgeving en een vlotte toegankelijkheid voor mindervaliden. “Ruimtelijk is de site gelegen in recreatiezone, waardoor de geplande investeringen sporen met de ruimtelijke bestemming van de projectzone. We hebben een samenwerking afgesloten met de Vlaamse vzw INTER, het expertisecentrum van de Vlaamse Overheid inzake toegankelijkheid.”

Kostenplaatje

Nu de subsidie van de Vlaamse overheid toegewezen is, kan het stadsbestuur in 2024 werk maken van een aanbestedingsprocedure voor het aanstelling van een architectenbureau. “De architect zal milieu- en energievriendelijke maatregelen maximaal meenemen in zijn ontwerp, net als de impact van de sportsite op de omgeving”, zeggen de schepenen. “We hebben als openbaar bestuur daarin een voorbeeldrol te vervullen. Daarna volgt er een openbare gunningsprocedure voor het aanstellen van een aannemer en mits een goedgekeurde omgevingsvergunning kunnen we starten met de werken. De ambitie is om de werken uiterlijk in 2025 aan te vatten.” Het stadsbestuur van Borgloon heeft voor de nieuwe sportsite een subsidie van 795.000,00 € van de Vlaamse overheid binnengehaald. De totale projectkost is geraamd op 4.100.000,00 euro. “Rekening houdende met alle voorziene tussenkomsten van derden wordt de investeringskost voor stad Borgloon geraamd op  2.800.000 euro”, besluiten Mommen en Bellings.

De oude tribune tussen de twee voetbalvelden verdwijnt.

Beelden © rdc