De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200726_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 16 tot en met 22 juli is met 71% gestegen tegenover de week voordien (09/07 tot en met 15/07).

Deze toename is te zien in bijna alle provincies en betreft alle leeftijdsgroepen voor België. Toch is deze meer uitgesproken voor mensen onder de 60 jaar. Ze vertegenwoordigden 86% van alle gediagnosticeerde gevallen in de afgelopen week.

Op nationaal niveau werden in de afgelopen week elke dag gemiddeld 255,3 nieuwe gevallen gediagnosticeerd.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.