Aantal besmettingen verdubbelt alle twaalf dagen. Gisteren werden 48 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen over het hele land. Dat is het hoogste aantal sinds 27 mei. Aan dit tempo zitten we binnen twee weken aan 1.600 besmettingen per dag. Dat is de samenvatting van de persconferentie van Sciensano vandaag! We voegen er voorzichtigheidshalve aan toe dat Sint-Truiden slechts weinig besmettingen kent en geen opnames in Sint-Trudo.

“We moeten onderlijnen: het aantal tests dat we afnemen is enorm toegenomen. Om en bij 28.000 per dag, maar het de positiviteitsratio is intussen ook gestegen. In Brussel bedraagt die tot 6 procent”, aldus Van Laethem. De hele persconferentie van het Crisiscentrum stond in het teken van de stijgende cijfers. De teneur was dat er enkele parameters (lage aantal overlijdens etc.) een vals gevoel van veiligheid kunnen geven, maar niets is minder waar. De situatie bijzonder snel en dramatisch omslaan.

Ook het aantal hospitalisaties zit in stijgende lijn.
“We moeten goed onthouden dat we de zaken niet mogen omdraaien: niet de maatregelen, maar wel het virus bedreigt onze maatschappij. De aanwezigheid van het virus en niet de maatregelen bedreigen ons dagelijks leven, onze maatschappij. Het virus is niet veranderd.”

Van Laethem onderstreept ook nog dat het virus momenteel vooral jongere mensen treft en daardoor minder gevaarlijk lijkt. Jonge mensen worden doorgaans minder ernstig ziek, maar “voor ruim een derde van onze bevolking is dit virus mogelijk levensbedreigend. Ze behoren namelijk tot een risicogroep.”

Van Laethem zegt dat de nadruk niet langer ligt op “het magische” getal (de bubbel van vijf), maar wel de geest van de maatregelen. Hij benadrukt hoe belangrijk het is en blijft om het aantal contacten te beperken.

Verdubbeling om de 12 dagen!
Steven Van Gucht neemt het woord en overloopt de meest actuele cijfers: “Ze blijven in stijgende lijn, aan het huidige tempo verdubbelt het aantal besmettingen op 12 dagen.”

Over de leeftijdsverdeling zeggen de virologen: “Ook in de ietwat oudere leeftijdscategorieën begint het aantal besmettingen te stijgen. Het probleem is er géén meer van lokale clusters. Het aantal besmettingen stijgt in het hele land.” “Er wordt gesuggereerd in de media en ook door sommige dokters dat het virus minder gevaarlijk zou zijn geworden. Daar is niets van aan”, aldus Van Gucht. “Als viroloog kan ik bevestigen. Er is niets veranderd. Het is nog steeds hetzelfde virus dat onze ziekenhuizen heeft doen vollopen. De context is wel veranderd: we registreren nu meer milde infecties bij jonge mensen. Voor veel anderen is het nog steeds een zware ziekte met een lange revalidatie, ongeveer 1/3 van de bevolking behoren tot een risicogroep.”

Ook stijging bij ouderen
Ondertussen zien we jammer genoeg ook een stijging van het aantal besmettingen bij de oudere mensen, dat is een reden tot bezorgdheid. Het najaar en de winter staan voor de deur: dat kan de verspreiding van het virus in de hand werken.