De huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in ons land te beperken worden verlengd tot 1 maart 2021. Dat staat in een nieuw ministerieel besluit (MB) dat gisterenavond gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

De maatregelen zijn sinds 2 november van kracht en waren in eerste instantie van toepassing tot 15 januari. Het besluit dat dinsdagavond is gepubliceerd meldt echter dat de maatregelen van kracht blijven tot 1 maart. ‘Een nieuwe heropflakkering van het virus door een te spoedige versoepeling van de maatregelen dient vermeden te worden’, staat in het besluit.

De verlenging houdt meteen ook in dat de maatregelen ook nog tijdens de krokusvakantie van kracht zijn. Al kan er bij een sterke verbetering van de situatie wel voor geopteerd worden om alsnog sneller te versoepelen. 1 maart zou dus niet gezien moeten worden als een definitieve richtdatum, maar eerder als een ‘technische aangelegenheid’. Op zich kunnen sommige maatregelen al eerder worden teruggeschroefd. Zo wordt op 22 januari de situatie van de immokantoren en de kappers besproken, maar die kans lijkt voorlopig klein.

De verlenging is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Daarbij is rekening gehouden met het advies van onder andere de expertengroep Gems en de recente evolutie van de besmettingen. In de motivering van de beslissing staat ook dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-covid-19-zorg zeer hoog blijft. Er is ook nog onduidelijkheid over de impact van de eindejaarsfeesten, en de terugkerende reizigers uit het buitenland.