De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200725_NL.pdf

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 15 tot en met 21 juli is met 63% gestegen tegenover de week voordien (08/07 tot en met 14/07).

In het algemeen is er op nationaal niveau sprake van een aanhoudende en duidelijke toename, die ondanks de genomen maatregelen elke dag sneller verloopt. Met een gemiddelde van 215,6 nieuwe gevallen per dag voor de periode van 15 tot 21 juli blijkt dat het gemiddeld aantal gediagnosticeerde nieuwe gevallen in één week is verdubbeld.

Deze toename is te zien in bijna alle provincies en betreft alle leeftijdsgroepen voor België.