Uitnodiging aan iedereen die een geliefde verloor in de voorbije coronatijd

De voorbije maanden zijn voor heel wat families getekend door verlies en verdriet. De pastorale eenheid Sint-Trudo en de directie en de medewerkers van het Sint-Trudo Ziekenhuis leven met hen mee. Afscheid nemen van iemand die je lief is, is nooit eenvoudig. Mensen hebben een dierbare verloren in een uitzonderlijke en moeilijke periode. Liefdevol en ondersteunend nabij zijn was niet vanzelfsprekend, misschien zelfs onmogelijk.

Wij willen de mogelijkheid bieden om ruimte te maken voor het verdriet en voor liefdevolle herinnering. We willen samen stilvallen bij teksten, muziek, symbolen en gebed en dankbaar verwijlen bij de mensen die ons lief waren. In verbondenheid met de christelijke gemeenschap van Sint-Truiden willen we de geliefde met eerbied gedenken en zijn of haar naam laten klinken in een herdenkingsviering. Voor elke persoon die we herdenken voorzien we een symbolisch aandenken.

U bent daarvoor welkom in de Sint-Martenkerk van Sint-Truiden (in de Stapelstraat):
* Op  donderdag 24 september en donderdag 1 oktober 2020 telkens om 19.00 uur, willen we vooral de mensen herdenken die in het ziekenhuis overleden zijn.
* Op donderdag 8 oktober en donderdag 15 oktober 2020, telkens om 19.00 uur, vooral voor de families van de overledenen die in een wzc of thuis overleden zijn.

Aanmelden kan je via onderstaande tabel.

Datum viering Aanmelden
donderdag 24 september 19.00 uur  Klik hier
donderdag 1 oktober 19.00 uur  Klik hier
donderdag 8 oktober 19.00 uur  Klik hier
donderdag 15 oktober 19.00 uur  Klik hier

U bent hierop van harte welkom samen met uw naasten.
Om deze viering op een veilige manier te laten verlopen vragen we u om u hiervoor op voorhand in te schrijven. Dit kan vanaf 16 september op deze website. U kan dan invullen met hoeveel personen u wenst te komen, op welke avond en ook de naam van uw geliefde vermelden. Als u zich liever telefonisch inschrijft kan dat via de Pastorale Dienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis (via 011/ 69 91 45 of 011/ 69 91 46).

We wensen u het uitzicht op een nieuwe verbinding met uw dierbare voor altijd. Dat u ondersteund mag worden door warme mensen die u – in afstand en nabijheid – helpen om uw verdriet te dragen.

Verbonden,
Deken Wim Ceunen en het team van de pastorale eenheid St Trudo.
Ann Stevens en Madeleine Burghoorn, ziekenhuispastores Sint-Trudo Ziekenhuis.