Op 1 oktober lanceert Sciensano een nieuwe COVID-19-barometer bij alle Belgische huisartsen.

Het wordt een meetinstrument waarmee de consultaties van huisartsen voor luchtwegklachten, waaronder COVID-19, in kaart gebracht worden, op basis van het elektronisch medisch dossier. Op die manier kan de zorgsector de vinger aan de pols houden van de situatie in de eerste lijn. Dit moet leiden tot een aangepaste benadering van de zorg in de huisartsenpraktijken en een erkenning van de belangrijke rol van de huisartsen. Voor deze bijkomende inspanning zullen de huisartsen eveneens kunnen rekenen op een financiële compensatie.

Dit project loopt in samenwerking met het RIZIV en met de huisartsenverenigingen Domus Medica en SSMG.