In het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en volgende besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te verspreiden is  voorzien dat de lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen voor het eigen grondgebied. De huidige periode van het jaar brengt meer mensen naar buiten. De veiligheidscel van de stad Tongeren heeft in vergadering van 3 maart 2021 de situatie m.b.t. COVID-19 besproken en stelt bijkomende maatregelen voor op locaties waar veel mensen vertoeven.

Concreet is het  in het belang van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Tongeren aangewezen om de mondmaskerplicht uit te breiden naar de speeltuin de Motten en de site van het vaccinatiecentrum. De burgemeester is verantwoordelijk voor het verzekeren van de openbare veiligheid en breidt de mondmaskerplicht uit vanaf 5 maart 2021.

Het dragen van een mondmasker wordt vanaf 5 maart 2021 bijkomend verplicht op volgende locaties:

  • speeltuin de Motten
  • site van het vaccinatiecentrum, Dijk 188 te Tongeren (i.c. het parcours tussen de parking aan de Dijk en het vaccinatiecentrum).

De overige plaatsen waar het dragen van een mondmasker eerder al verplicht was blijven onverminderd gelden:
-Tussen 10.00 en 18.00 uur in volgende straten in de binnenstad van Tongeren: Grote Markt, Stadhuisplein, Plein, Sint-Truiderstraat, Hemelingenstraat, de Tieckenstraat, Maastrichterstraat, Stationslaan, Stationsplein, de Schiervelstraat, Hospitaalplein, Via Julianus, Veemarkt, Kloosterstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat
-Alle parkings die openstaan voor het publiek (onder meer parking T-Forum, parkings aan winkels en supermarkten, ondergrondse parkings…)
-De bezoekers van de donderdagmarkt dragen een mondmasker
-In de publieke gedeelten van openbare gebouwen
-Tijdens de voltrekking van het burgerlijk huwelijk (uitgezonderd het bruidspaar)
-Het dragen van een mondmasker blijft ook verplicht op plaatsen waar veel volk samenkomt en op plaatsen waar er niet voldoende afstand gegarandeerd kan worden.

Tijdens het sporten hoeft er geen mondmasker gedragen te worden (lopen, fietsen, steppen, skaten,…).

Dit besluit treedt in werking op 5 maart 2021 en geldt tot nader order en de lokale politie Tongeren en de gemeenschapswachten zullen streng toezien op de naleving van dit besluit.