“We lijken een nieuw kantelpunt bereikt te hebben: de voorbije dagen stellen we een lichte daling van de dagelijkse besmettingscijfers vast. We verwachten dat binnen een paar dagen de weekgemiddelden ook gaan dalen. De piek lijkt zich af te tekenen op 22 maart met 6.279 besmettingen op één dag. De ziekenhuisopnames blijven wel stijgen, maar ook hier is een lichte vertraging te zien.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van het Crisiscentrum.

“De ziekenhuisbezetting blijft wel gestaag toenemen. De bezetting op intensieve zorg zal weldra de kaap van 800 en mogelijk 900 bedden overstijgen. Verschillende ziekenhuizen moeten al patiënten doorverwijzen. De situatie is daar zwaar. Het is ons gedrag van vandaag dat zal bepalen hoe snel die belasting zal afnemen in de loop van april. Met de maatregelen nu hebben we een grote impact op de staart van de derde golf. Een staart die mogelijk heel lang en zwaar kan zijn.”

We zijn er nog lang niet
“Wat we vandaag doen, bepaalt ziekenhuisopnames binnen twee weken. Wat we vandaag doen, bepaalt perspectieven voor onderwijs en voor de versoepelingen in mei. Een lichte daling betekent dus niet dat de koers gereden is. Denk aan de basisregels, beperk uw contacten en laat het vaccin de rest doen.”

Oost-Vlaanderen
De hoogste besmettingsgraad zien we op dit moment in de Waalse provincies en in Brussel, zegt Steven Van Gucht. “Vooral in Namen is de stijging bijzonder hoog, bijna tweemaal hoger dan het Belgisch gemiddelde.” West-Vlaanderen en Waals-Brabant doen het ondertussen het best.  In Vlaanderen is Oost-Vlaanderen nog steeds de provincie met de hoogste besmettingsgraad en het hoogste aantal gevallen.

Wat de varianten betreft: “het percentage besmettingen met de Britse variant staat op 79 procent, de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse winnen langzaam terrein.”

Rustig in de woonzorgcentra
In de woonzorgcentra blijft de situatie goed onder controle. Het aantal nieuwe besmettingen blijft laag, met minder dan twee besmettingen per duizend bewoners per week, zegt Van Gucht. “Er zijn minder dan tien grote uitbraken per week. De bewoners maken nog maar 1,9 procent van de ziekenhuisopnames uit, ook het aantal overlijdens is verder gedaald. Het vaccin heeft van de woonzorgcentra een baken van rust gemaakt te midden van een grote coronastorm.”

Patiënten jonger
De typische patiënt is elf jaar jonger geworden sinds februari-maart. “De mediane leeftijd van patiënten was in december 77 jaar en is 66 jaar in maart. Dat wil zeggen dat de helft van de patiënten jonger is dan 66 jaar”, zegt Steven Van Gucht. “Deze relatieve verjonging betekent ook dat het percentage patiënten met onderliggende aandoeningen is afgenomen. Het aantal patiënten met zwaarlijvigheid is dan weer opvallend toegenomen. Deze verjonging is ongetwijfeld voor een stuk te wijten aan de woonzorgcentra. Mogelijk speelt ook de Britse variant een rol, aangezien uit enkele studies blijkt dat die meer ziekte veroorzaakt bij jonge mensen. Dat moet nog bevestigd worden. Momenteel zijn vooral zestigers en zeventigers het sterkst vertegenwoordigd in de opnames, maar ook veertigers en vijftigers worden veel opgenomen in ziekenhuizen. Het percentage patiënten dat in ziekenhuizen overlijdt is gedaald sinds tweede golf. In december was dat 21 procent, in maart nog 14 procent. Dat kan met de jongere leeftijd van de doorsnee patiënt te maken hebben. Ook is vooruitgang gemaakt in de standaardbehandeling van patiënten.”

Jammer van die kleine minderheid
“Voor het ziekenhuispersoneel is het alle hens aan dek”, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum op de persconferentie. “Het tij moet worden gekeerd en de sleutel ligt in onze handen. Het is dan ook zeer onthutsend om vast te stellen dat een kleine minderheid zich resoluut niets aantrekt van de maatregelen. Dit is een kaakslag voor iedereen die de maatregelen al maanden volgt en vooral voor het zorgpersoneel. We begrijpen dat mensen naar buiten willen en willen samenkomen, maar als we weer zorgeloos willen genieten moeten we de hospitalisaties drastisch doen dalen.”

“Afspreken kan”, zegt Stevens, “ook met Pasen. Maar respecteer de maatregelen.”