Volgens de laatste cijfers zijn we erg dicht bij het magische cijfer van 10.000 overlijdens gekomen Hierbij moeten we wel de bedenking maken of we niet te streng voor onszelf geweest zijn, namelijk, hebben we niet te veel overlijdens toegeschreven aan corona, want in de cijfers zitten meer dan 3.000 overlijdens zonder bevestigde toets van corona.

En bovendien is niet geweten hoeveel mensen er daadwerkelijk aan Covid-19 overleden zijn of aan iets anders, maar toch besmet door het virus. Wat wel zeker is, dat zijn de 574 besmettingen die er vandaag bijgekomen zijn in ons land.Voor Sint-Truiden blijft de stijging erg beperkt tot enkele per dag

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200823_NL.pdf

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.
De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

2. Actuele situatie op lokaal niveau
Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

3. Dagcijfers
De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.
Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 04u00.
Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.
De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.
Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.
Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.