TreAde begeleidt mensen met een complexe en, of een langdurige psychische kwetsbaarheid in hun herstelproces. Een aantal onder hen ervaart kunst als genezend, als helend. Om dat kracht bij te zetten organiseert TreAde samen met haar kunstenaarsgezelschap ‘Hartistiek’ de expo Extravaganza! In CC De Bogaard loopt de expositie nog tot 29 mei.

TreAde van op de Naamsesteenweg ondersteunt mensen met psychische noden en problemen op heel wat manieren. “We trachten mensen hun veerkracht te verstevigen door hen een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich verbonden kunnen voelen met anderen. Dit doen we door een warme verbinding aan te gaan van mens tot mens.” Schilderkunst is één van de manieren waarop mensen zichzelf kunnen helen. Om dat te tonen organiseert TreAde samen met haar kunstenaarsgezelschap ‘Hartistiek’ de expo Extravaganza! “Een heel jaar hebben ze rond dit thema gewerkt, elk met hun eigen idee en interpretatie over het thema Extravaganza. We geven hier de ruimte aan de kunstenaars om zelf hun visie te verwoorden.”

Getuigenissen

Voor Valentijn is Extravaganza: “Durven zijn. De bewogenheid vanuit de ervaring van het moment zelf, waarin je anders dan normaal bent, waarbij je alleen maar echt eerlijk kan zijn.”

Senne schrijft: “Om een bepaalde uiting te geven aan emoties die soms moeilijk uit te spreken zijn. Het even loslaten van de norm en dit door expressie over te laten aan onze fantasie. Een explosie van vormen en kleuren waarin ik mij kan vinden.” En Paul vult aan: “Door concentratie loskomen van alledaagse frustraties.”

De tentoonstelling is vrij te bezichtigen in het cultureel centrum tot dinsdag 29/5/24. Of wandel er al eens door dankzij de mooie fotografie  van © Ricky Blue Passion