Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van € 120 krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober.

Wie de toeslag wil ontvangen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– een Groeipakket ontvangen;
– door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
– een gezinsinkomen hebben dat lager is dan € 2.213,30 (bruto belastbaar inkomen).

Wie recht heeft ontvangt eenmalig een extra bedrag van €120 voor elk kind dat recht heeft op een groeipakket. Dat bedrag ontvang je in drie schijven van €40: een eerste schijf van €40 voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens €40 voor de twee daaropvolgende maanden.

Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Je moet hem aanvragen bij de uitbetaler van je Groeipakket. Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van de Covid-19-toeslag kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Je maakt hiervoor best een afspraak op het nummer 011 88 04 71 of via socialedienst@gingelom.be.