Het reusachtige kunstwerk ‘Het verval’, het kaartenhuis van Tom Herck, dat in in het voorjaar werd beschadigd door vandalen, wordt hersteld. De dader werd intussen gevat en de kunstenaar gaat de twee beschadigde speelkaarten opnieuw beschilderen. Tom Herck heeft nog geen klacht ingediend en wil in gesprek met de dader gaan om de motivatie van de persoon te kennen en zelf zijn werk te kunnen duiden.

Het kunstwerk bestaat uit negen op elkaar gestapelde betonnen panelen van 2,5 bij 4 meter die beschilderd werden als speelkaarten. De traditionele afbeeldingen werden vervangen door historische figuren, wereldleiders en dictators. De afbeeldingen en de vorm van het kaartenhuis staan op die manier metafoor voor de fragiele constructie van de verschillende politieke, filosofische en religieuze mens- en wereldbeelden. “Met deze vorm, de gekozen afbeeldingen en het gebruikte materiaal wil mijn kunstwerk herinneren aan het leed dat voortvloeit uit dogma en dictatuur en aan de noodzaak tot globale samenwerking en verzoening”, aldus Tom Herck. “Ze vormen op die manier een aanklacht tegen de dictatuur waar de afgebeelde figuren voor stonden.” Het werk wordt nu opgefrist (de man op de foto is niet Tom) en in zijn oorspronkelijke toestand hersteld.

Commotie

Toen het kunstwerk zeven jaar geleden werd geplaatst, was er veel te doen over het feit dat onder andere Adolf Hitler op één van de kaarten afgebeeld staat. Deze speelkaart en de speelkaart met de afbeelding van Stalin erop werden nu beklad. De kosten voor de herstelling lopen op tot bijna 5000 euro. Vrijdag 21 juni starten de herstelwerken, en verwacht wordt dat het kunstwerk in de loop van volgende week helemaal hersteld zal zijn. Tom Herck laat weten dat hij geen klacht ingediend heeft en dat hij graag in gesprek wil gaan met de dader om zijn beweegredenen te achterhalen en het doel van het kunstwerk te duiden.