De BFV-telers hebben ingestemd met de vooropgestelde integratieoefening met BelOrta. Tot eind maart kregen betrokken telers de kans om in te tekenen bij BelOrta. 86% heeft alle vertrouwen in dit toekomstproject van de coöperatieve fruitsector.
Eind 2022 ondertekenden BelOrta en BFV een juridisch principeakkoord waarbij alle activiteiten samengebracht worden onder de BelOrta-fruitwerking, met behoud van en respect voor de uitgebouwde activiteiten van BFV. Tot en met 31 maart konden de bij BFV aangesloten telers instemmen om hun aandelen aan BelOrta te verkopen en daaraan gekoppeld toe te treden tot BelOrta. “De vooropgestelde doelstelling werd ruim overtroffen: 86% ging op het aanbod in”, zegt CEO Philippe Appeltans van Belorta. “Maandagmiddag werden de ondernemingsraden van beide organisaties geïnformeerd over dit resultaat. Doelstelling blijft om tegen 1 juli volledig operationeel van start te kunnen gaan. Verwacht wordt dat het overleg tegen dan zal resulteren in een finale goedkeuring van dit uniek en toekomstgericht project”, aldus Appeltans.
Foto © Media Haspengouw