Een student uit Sint-Truiden die beschuldigd werd van verkrachting van een studente uit Gent is door de rechtbank vrijgesproken. Volgens de Truienaar was er wel degelijk sprake van toestemming. Er werd 30 maanden geëist maar de rechtbank sprak de man vrij omdat zijn versie van de feiten geen tegenstrijdigheden vertoonden. Uit de verklaring van de vrouw bleek dat niet alles strookte met de realiteit.